Kommando exe2bin - Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?

Konverterar. Exe (körbara) filer till binärt format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

 input-file   Anger. exe-filen som ska konverteras.
 output-file  Anger binär fil som skall skapas.


exe2bin är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando exe2bin - Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format.

HTTP: ... console/sv/082.htm
0.14
15611

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

What should i do that the monitor does not switch off in Windows 7?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

What is a SD memory card?

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /