EVENTTRIGGERS /Query /?: Visar Event Trigger egenskaper och inställningar.


 


... Exemplen för kommandot "EVENTTRIGGERS /Query /?"
... "EVENTTRIGGERS /Query /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "EVENTTRIGGERS /Query /?"

Kommandot: "EVENTTRIGGERS /Query /?" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "EVENTTRIGGERS /Query /?"

I moderna Windows-system används inte längre händelseutlösare på kommandoraden. Event Viewer används istället

"EVENTTRIGGERS /Query /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTTRIGGERS /Query [/S system [/U username [/P [password]]]]
           [/FO format] [/NH] [/V]

Description:
  Displays the Event Trigger properties and settings.

Parameter List:
  /S   system      Specifies the remote system to connect to.

  /U   [domain\]user  Specifies the user context under which the
              command should execute.

  /P   [password]    Specifies the password for the given user
              context. Prompts for input if omitted.

  /FO  format      Specifies the format in which the output is
              to be displayed.
              Valid values: "TABLE", "LIST", "CSV".

  /NH           Specifies that the "Column Header" should
              not be displayed in the output.
              Valid only for TABLE and CSV formats.

  /V           Specifies that the detailed information
              should be displayed in the output.

  /?           Displays this help/usage.

Examples:
  EVENTTRIGGERS /Query /?
  EVENTTRIGGERS /Query /FO list /V
  EVENTTRIGGERS /Query /FO csv /NH 
  EVENTTRIGGERS /Query /S system /U domain\user /P password /V

Viktig information, tips för kommandot "EVENTTRIGGERS /Query /?"

I moderna Windows-system används inte längre händelseutlösare på kommandoraden. Istället används Event Viewer för att övervaka och bearbeta händelser. För att använda Event Viewer, öppna den från Start-menyn. Du kan sedan filtrera händelserna efter typ, källa, händelse-ID och andra kriterier. Det finns också möjlighet att spara händelser för senare analys.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando EVENTTRIGGERS /Query /? - Visar Event Trigger egenskaper och inställningar.

HTTP: ... console/sv/081.htm
0.124
18334
How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7? Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G? Was ist Num Lock? What is Command Prompt? Was ist Command Prompt? What are RAW image files? What is SmartScreen? How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition? Windows Font Viewer? What is a print server?(0)