arp: Visar och ändrar adressöversättningstabellen för IP- till fysiska adresser.Tabellen används av ARP (Adress Resolution Protocol) ...


... Exemplen för kommandot "arp"
... "arp" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "arp"

Kommandot: "arp" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "arp"

Förstått. Här är exempel på det`ARP`Kommando i Windows Kommandotolk med detaljerade kommentarer: Exempel 1: Visa ARP-tabell:

ARP -a

Detta kommando visar ARP-tabellen som innehåller mappningen av IP-adresser till fysiska MAC-adresser. Information som IP-adress och tillhörande MAC-adress listas. Exempel 2: Visa ARP-post för en specifik IP-adress:

ARP -a 192.168.1.1

ARP-posten för den specifika IP-adressen 192.168.1.1 visas här. Detta gör det möjligt att kontrollera MAC-adressen som är associerad med den IP-adressen. Exempel 3: Rensa ARP-cache:

ARP -d

Detta kommando rensar hela ARP-cachen. Detta är användbart om du vill säkerställa att alla listor förnyas och innehåller uppdaterad information. Exempel 4: Lägg till ARP-post för en specifik IP-adress:

ARP -s 192.168.1.2 00-1A-2B-3C-4D-5E

Här läggs en manuell ARP-post till för IP-adressen 192.168.1.2 med MAC-adressen 00-1A-2B-3C-4D-5E. Detta kan vara användbart i vissa scenarier för att skapa manuella mappningar. Exempel 5: Spara ARP-poster i en textfil:

ARP -a > ARP-Tabell.txt

Detta kommando sparar alla ARP-poster i en textfil som heter "ARP-table.txt". Detta kan vara användbart för att få en ögonblicksbild av ARP-tabellen för senare analysändamål. Exempel 6: Spara specifika ARP-poster i en textfil:

ARP -a | FIND "192.168.1." > ARP-subnät.txt

Endast ARP-posterna lagras här, IP-adresserna i subnätet "192.168.1." innehålla. Detta kan vara användbart för att få specifik information om enheter i nätverket. De`ARP`kommandot används för att hantera ARP-tabellen och är användbart för nätverksanalys och diagnos på Windows-system. Observera att administrativa behörigheter kan krävas för att utföra vissa åtgärder.

"arp" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Visar och ändrar adressöversättningstabellen för IP- till fysiska 
adresser.
Tabellen används av ARP (Adress Resolution Protocol) för
adressöversättning.

ARP -s IP-adr eth_adr [gr_adr]
ARP -d IP-adr [gr_adr]
ARP -a [IP-adr] [-N gr_adr] [-v]

-a Visar aktuella ARP-poster genom att kontrollera 
aktuella
protokolldata. Om IP-adr anges, visas endast IP-
adresserna
och de fysiska adresserna för angiven dator. Om 
fler än ett
nätverksgränssnitt använder ARP, visas poster från 
alla
ARP-tabeller.
-g Samma som -a.
-v Visar aktuella ARP-poster i utförligt läge. Alla 
felaktiga
poster och poster på loopback-gränssnittet visas.
IP-adr Anger en Internetadress (IP-adress).
-N gr_adr Visar ARP-poster för nätverksgränssnittet som 
angivits
av gr_adr (gränssnittsadress).
-d Tar bort värddator som angivits av IP-adr. Om 
jokertecknet
* används som IP-adr, kommer alla värddatorer att 
tas bort.
-s Lägger till värddator och associerar 
Internetadressen IP-adr
med den fysiska adressen eth_adr. Den fysiska 
adressen
består av sex hexadecimala byte som är avgränsade 
med
bindestreck. Posten är permanent.
eth_adr Anger en fysisk adress.
IP-adr Anger Internetadressen för gränssnittet
vars översättningstabell ska ändras.
Om adressen inte anges kommer första användbara 
gränssnitt att
användas.
Exempel:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Lägger till 
statisk post.
> arp -a .... Visar arp-
tabell.

Viktig information, tips för kommandot "arp"

När man sysslar med det`ARP`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Administrativa rättigheter: Vissa ARP-åtgärder, som att lägga till eller ta bort poster, kräver administrativa behörigheter. Se till att du öppnar Kommandotolken med administratörsbehörighet för att komma åt alla funktioner. 2. Uppdateringsfördröjningar: Ändringar av ARP-tabellen träder inte i kraft omedelbart. Det kan ta lite tid innan uppdaterad information visas i tabellen. Om det sker snabba förändringar i nätverket kan detta leda till tillfälliga felaktigheter. 3. Använd manuella ARP-poster med försiktighet: Att lägga till ARP-poster manuellt bör göras med försiktighet. Felaktiga tilldelningar kan leda till nätverksproblem. Se till att du använder rätt MAC-adresser och IP-adresser. 4. Rensa ARP-cache: Rensa hela ARP-cachen med`ARP -d`kan orsaka tillfälliga nätverksavbrott eftersom nyligen begärda adresser måste lösas. Använd detta kommando noggrant, särskilt i produktionsmiljöer. 5. Analys av ARP-avvikelser: Oegentligheter i ARP-tabellen kan indikera nätverksproblem eller attacker. Till exempel kan ARP-spoofing-attacker orsaka att falska MAC-adresser associeras med giltiga IP-adresser. Regelbunden övervakning kan hjälpa till att upptäcka sådana avvikelser. 6. Observera nätverkssegmentering: I större nätverk med subnät kan det finnas flera ARP-tabeller för olika segment. Se till att du kontrollerar rätt ARP-tabeller för det specifika segmentet. 7. Använd korrekt syntax: Se till att du använder rätt syntax för`ARP`kommando att använda. Fel i kommandosyntaxen kan resultera i oväntat beteende. I allmänhet är det viktigt att överväga effekterna av`ARP`-Förstå nätverksbeteendekommandon och använd dem på ett klokt sätt. Om det finns någon osäkerhet kan nätverksadministratörer eller IT-experter rådfrågas för att säkerställa att åtgärderna inte har en negativ inverkan på nätverkets prestanda.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando arp - Visar och ändrar adressöversättningstabellen för IP- till fysiska adresser.Tabellen används av ARP (Adress Resolution Protocol) för adressöversättning.

HTTP: ... console/sv/073.htm
0.077
27251
The autopilot and the benchmark, what's the difference? Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)? Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS? Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time? HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7! Das Suche-Zeichen aus der Windows 11 Taskleiste entfernen? How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)? Im Quad-Explorer unter Windows 11, 10 als PDF-Dokument drucken! Diverse Windows Service Packs! Wie kann ich die PDF-s in der Vorschau betrachten?(0)