ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Visar versionsnummer för Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Anger för Kommandotolken huruvida den ska verifiera eller inte
verifiera
att filer skrivs korrekt till disk.

VERIFY [ON | OFF]

Skriv VERIFY utan parametrar om du vill visa aktuellt läge.C:\WINDOWS>HELP VOL
Visar etikett och serienummer för enheter förutsatt att de finns.

VOL [enhet:]
GOTO : HELP XCOPY
HTTP: ... console/sv/068.htm

0.046

Wie kann ich den This-PC in Arbeitsplatz umbenennen bei Windows 10?

 /

Aero?

 /

Show navigation area eg directory structure in Windows Explorer in 8.1 and 8!

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Diskette?

 /

How to see hidden files and folder and file name extensions in Windows 8 / 10 Explorer?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Ich bin Sehbehindert, kann ich bei Windows

 /

Das eigene Profilbild auf Facebook.de verändern, löschen oder anpassen?

 /