ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TREE
Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Visar innehållet i en eller flera textfiler.

TYPE [enhet:][sökväg]filnamnC:\WINDOWS>HELP VER
Visar versionsnummer för Windows.

VER

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/066.htm

0.078

Windows 10 Handbuch kostenlos?

 /

What is TWAIN?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /