ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TREE
Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Visar innehållet i en eller flera textfiler.

TYPE [enhet:][sökväg]filnamnC:\WINDOWS>HELP VER
Visar versionsnummer för Windows.

VER

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/066.htm

0.077

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

How to use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Kann ich die Win-7 Bilder in Windows XP verwenden?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /