ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.

GOTO : HELP TYPE
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/sv/064.htm
0.155

Can I define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Can I translate DesktopOK in your language!

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

Der Quad Datei Explorer für Windows 10!

 /

Wie erzwinge ich die Abmeldung über Kommandozeile, Windows 10/8.1/7?

 /