ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.C:\WINDOWS>HELP TREE
Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.

GOTO : HELP TYPE
HTTP: ... console/sv/064.htm

0.046

Start Copy Paste in new Process (arrange the files)!

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

How to turn off the Internet in Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Wie kann ich die Windows 7 Partition verkleinern/vergrössern?

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /