ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/063.htm

0.093

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /