ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.

SUBST [enhet1: [enhet2:]sökväg]
SUBST enhet1: /D

enhet1: Anger beteckning som ska användas i stället
för sökvägen.
[enhet2:]sökväg Anger enhet och sökväg som ska tilldelas
en enhetsbeteckning.
/D Tar bort virtuell enhet.

Skriv SUBST utan parametrar för att visa aktuella virtuella
enheter.C:\WINDOWS>HELP TIME
Visar eller ändrar systemtiden.

TIME [/T | [tid]

Skriv TIME utan parametrar om du vill visa aktuell tid och fråga
efter ny tid.
Tryck på Retur om du vill behålla aktuell systemtid.

Om kommandotillägg är aktiverade, stöder kommandot TIME
växeln /T. Den anger att kommandot bara ska visa den aktuella
tiden utan att användaren måste ange en ny tid.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Anger titel på Kommandotolkens fönster.

TITLE [sträng]

sträng Anger titeln i kommandotolkens fönster.
GOTO : HELP TREE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/063.htm

0.062

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 (10/8.1) OEM und Retail Vollversion?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Can I change drive name in windows 10, how to?

 /

Windows 10 Explorer hat keine Statusleiste mit Datei-Information, warum?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /