ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.296
11905

The fastest way to see the performance index under Windows 10!

 /

Die Goldene Desktop-Uhr mit Ziffernblatt!

 /

Ändern des Mauszeigers und der Cursor-Größe unter Windows-10, (kleiner, größer)?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Change the desktop ants to i.e. white color!

 /

Flat Design and 3D Border / Bars in Quad Explorer!

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

What is a url?

 /

Windows 10 all apps directory (open, find, delete, cleen)?

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /