ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.C:\WINDOWS>HELP REM
Anger kommentarer i en kommandofil eller i filen CONFIG.SYS.

REM [kommentar]
GOTO : HELP REN
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/sv/051.htm
0.14

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Windows 10 ohne Microsoft Konto (Anmeldung mit Lokalem Konto)?

 /

Das System Vollzugriff Administrator-Konto bei Windows 7 aktivieren?

 /

Passwort anlegen bei Windows 7, bzw. das Kennwort ändern?

 /

Where is paint in windows 10, can I open?

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Windows Web Server 2008 direct download links (free trial versions)!

 /