ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.C:\WINDOWS>HELP REM
Anger kommentarer i en kommandofil eller i filen CONFIG.SYS.

REM [kommentar]
GOTO : HELP REN


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/051.htm
0.077

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

In Windows 7, specific applications or programs always run as administrator, or start!

 /

Verzeichnisausdruck Verzeichnisstruktur und Dateidetails!

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to (8.1 Home)?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Sollte man schon Windows 7 kaufen, oder auf Windows 8/10 warten?

 /