ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.218
12504

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10 to delete duplicates!

 /

In Windows 10 installierte Schriftarten in der Vorschau anzeigen, wie geht dass?

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Symbolabstand auf dem Windows 10 Desktop anpassen (Icon)?

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

What is a file extension, file suffix?

 /

Q-Dir Explorer Address Bar One-4-All on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /