ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/050.htm

0.046

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /

Die Favoritenleiste in Firefox kann man doch verwenden, bzw. einschalten, oder gibt es da keine?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Windows Server 2012/2016 Strato neu starten?

 /

Verstecken einer Festplatten-Partition, oder Laufwerks unter Windows 10 (8.1, 7)!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Unterschied Bit-Rate und Sample-Rate (Samplingrate)?

 /