ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/sv/050.htm
0.077

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, how to?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Unicode oder (x64) 64-Bit oder x32/x86 (32-Bit)?

 /