Kommando MD - Skapar en katalog. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MODE
Konfigurerar systemenheter.

Seriell port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p]
[DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off]
[odsr=on|off]
[octs=on|off]
[dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg]
[idsr=on|off]

Enhetsstatus: MODE [enhet] [/STATUS]

Omdirigera utskrift: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Välj teckentabell : MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status för teckentabell: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Skärmläge: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Skrivhastighet: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
GOTO : HELP MORE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando MD - Skapar en katalog.

HTTP: ... console/sv/040.htm
0.218
7757

What is Virtual Memory?

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Die wichtigsten Tastenkürzel im Internet Explorer, mit Erklärung?

 /

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Disable screen lock Windows 10, but how to?

 /

Windows-10 Sounds anpassen (ändern, aktivieren, tipps)!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

What Does The Taskbar Hide Feature In Auto Hide Desktop Icons?

 /