Kommando MD - Skapar en katalog. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MODE
Konfigurerar systemenheter.

Seriell port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p]
[DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off]
[odsr=on|off]
[octs=on|off]
[dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg]
[idsr=on|off]

Enhetsstatus: MODE [enhet] [/STATUS]

Omdirigera utskrift: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Välj teckentabell : MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status för teckentabell: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Skärmläge: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Skrivhastighet: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
GOTO : HELP MORE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando MD - Skapar en katalog.

HTTP: ... console/sv/040.htm
0.156
7757

Can I find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Check box in the Quad File Explorer for file marking!

 /

Freeware tool for Windows to see how directorys and files are structured on your disks.

 /

Windows 8 (8.1, 10) Desktop-Verknüpfung für Programme und Programme(x86) erstellen!

 /

Open next directory in new file explorer window!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

Ist Desktop Icons ausblenden nicht ein Scherz-Programm, wer braucht sowas?

 /

KO Timer to quit hanging Windows apps and programs!

 /

Datei Explorer Ordner Optionen bei Windows 10?

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Can I see the disks partitions under Windows 10?

 /