Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

LABEL [enhet:][etikett]
LABEL [/MP] [volym] [etikett]

enhet: Anger enhetens enhetsbeteckningen.
etikett Anger volymens etikett.
/MP Anger att volymen ska behandlas som en
monteringspunkt
eller ett volymnamn.
volym Anger enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn.
Om volymnamnet anges är flaggan /MP onödig.C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.
GOTO : HELP MODE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

HTTP: ... console/sv/039.htm
0.155
16047

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

How can I customize the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Gesperrte / Geschützte Dateien und Ordner unter Windows entsperren und löschen!

 /

Is dropbox.com free and useful?

 /

Telekom 100 Mbit Verfügbarkeit der Geschwindigkeit prüfen und Umstellung?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Wie starte ich die cmd.exe?

 /

In Windows-10 Doppelt-Tipp-Zeit bei Touch Screens ändern?

 /