Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

LABEL [enhet:][etikett]
LABEL [/MP] [volym] [etikett]

enhet: Anger enhetens enhetsbeteckningen.
etikett Anger volymens etikett.
/MP Anger att volymen ska behandlas som en
monteringspunkt
eller ett volymnamn.
volym Anger enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn.
Om volymnamnet anges är flaggan /MP onödig.C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.
GOTO : HELP MODE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

HTTP: ... console/sv/039.htm
0.202
16047

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10: Ordner Zugriff verweigern, einrichten und entfernen!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

Die Datenträgerverwaltung in Windows 8 und 8.1 / 10 öffnen, bzw. starten, finden?

 /

Sie benötigen für das sichere Löschen von Festplatten ein schnelles Tool?

 /

How to do a double-click?

 /

So viele Ordner im Verzeichnisbaum vom Windows-10 Explorer, warum?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /