Kommando FTYPE - Visar eller ändrar filtyper som används för filltilläggsassociat....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Visar eller ändrar filtyper som är associerade med ett
filnamnstillägg

FTYPE [filtyp[=[KommandoSträngFörAttÖppna]]]

filtyp Anger den filtyp som ska visas eller
ändras
kommandoSträngFörAttÖppna Anger det kommando som ska användas
för att
öppna filer av den här typen.

Skriv FTYPE utan parametrar om du vill visa de aktuella
filtyperna som
har kommandosträngar för öppning definierade. Om kommandot FTYPE
anropas
med bara en filtyp, visas den aktuella kommandosträngen för
öppning
för filtypen.
Om du inte anger ett värde för kommandosträngen för öppning
kommer
kommandot FTYPE att bort kommandosträngen för öppning för
filtypen.
Inuti en kommandosträng för öppning ersätts %0 eller %1 med
filnamnet
som startas med associationen. %* hämtar alla parametrarna, %2
hämtar
den första parametern, %3 den andra osv. %~n hämtar alla
återstående
parametrar med start från den n:e parametern (n kan vara ett tal
mellan
2 och 9). Till exempel:

ASSOC .pl=PerlSkript
FTYPE PerlSkript=perl.exe %1 %*

skulle innebära att du kan anropa Perl-skript med följande
syntax:

script.pl 1 2 3

Utför följande om du vill eliminera behovet av att skriva
tillägget:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Då kan skriptet startas med följande syntax:

script 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Styr Kommandotolken till raden med angiven etikett i en
kommandofil.

GOTO etikett

etikett Anger en textsträng som används som etikett i
kommandofilen.

En etikett skrivs ensamt på en rad och inleds med kolon.

Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot GOTO att
ändras
enligt följande:

Kommandot GOTO accepterar nu måletiketten: EOF, som går till
slutet av den aktuella kommandofilen. Detta är ett enkelt sätt
att
avsluta en kommandofil utan att definiera en etikett. Skriv CALL
/? om
du vill se en beskrivning av tilläggen för kommandot CALL som gör
den här
funktionen användbar.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
GRAFTABL är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx      Specifies a code page number.
  /STATUS  Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.


GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando FTYPE - Visar eller ändrar filtyper som används för filltilläggsassociationer.

HTTP: ... console/sv/034.htm
0.187
19369

Windows 10 Build 17623 Redstone 5 mit HEIF-Format?

 /

Sprache bei der Installation definieren und Stille Installation!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /

Unlock and delete Files and Folder via MS File-Explorer Context Menu?

 /

Windows Defender zeigt beim Downloaden Virus an und löscht es!

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Was ist ein Router?

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /