FIND: Letar efter en textsträng i en eller flera filer.


... Exemplen för kommandot "FIND"
... "FIND" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "FIND"

Kommandot: "FIND" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "FIND"

De`FIND`kommando i Windows Kommandotolk används för att söka efter en sträng i textfiler. Här är några exempel: Exempel 1: Enkel textsökning:

FIND "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Söker efter texten "Sökterm" i filen "File.txt" och skriver ut alla rader som innehåller strängen. Exempel 2: Ignorera skiftlägeskänslighet:

FIND /I "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Ignorerar skiftlägeskänslighet när du söker efter "search_term" i filen "File.txt". Exempel 3: Hitta rader med ett visst antal tecken:

FIND /C "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Räknar antalet rader i "File.txt" som innehåller söktermen och skriver ut antalet. Exempel 4: Visning av radnummer:

FIND /N "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Söker efter "sökterm" i "File.txt" och visar radnumren för de hittade raderna. Exempel 5: Sök i alla filer i en katalog:

FIND "sökterm" C:\katalog\*

Beskrivning: Söker efter "sökterm" i alla filer i den angivna katalogen och skriver ut raderna som innehåller strängen. Exempel 6: Sök i alla textfiler i en katalog:

FIND "sökterm" C:\katalog\*.txt

Beskrivning: Söker efter "sökord" i alla textfiler i den angivna katalogen och skriver ut raderna som innehåller strängen. Exempel 7: Omdirigera utdata till en separat fil:

FIND "sökterm" fil.txt > funna_rader.txt

Beskrivning: Söker efter "sökterm" i "File.txt" och omdirigerar det hittade resultatet till filen "FoundLines.txt". Exempel 8: Använda reguljära uttryck:

FIND /R "^[0-9]" fil.txt

Beskrivning: Söker efter rader i "File.txt" som börjar med en siffra med hjälp av reguljära uttryck (`/R`) användas. Exempel 9: Visa omgivande linjer:

FIND "sökterm" fil.txt /C

Beskrivning: Söker efter "sökterm" i "File.txt" och matar ut de omgivande linjerna (med kontext). Exempel 10: Visa endast rader utan träffar:

FIND /V "sökterm" fil.txt

Beskrivning: Visar endast raderna i "File.txt" som inte innehåller söktermen. Det är viktigt att notera att`FIND`kommando i kommandotolken ger grundläggande sökfunktioner, men för mer komplexa uppgifter eller bearbetning av större mängder data kan mer avancerade verktyg eller skriptspråk som PowerShell vara bättre lämpade.

"FIND" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Söker efter textsträngar i en eller flera filer.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "sträng" 
[[enhet:][sökväg]filnamn[ ...]]

/V Visar endast rader som INTE innehåller den angivna 
strängen.
/C Visar endast antalet rader som innehåller den 
angivna strängen.
/N Visar radnummer tillsammans med visade rader.
/I Gör att sökningen INTE skiljer på gemener/VERSALER.
/OFF[LINE] Hoppa inte över filer där attributet Offline = sant.
"sträng" Anger texten att söka efter.
[enhet:][sökväg]filnamn
Anger fil eller filer att söka i.

Om ingen sökväg anges söker FIND i text som skrivs in vid 
prompten
eller text som kommer via en datakanal från annat kommando.

Viktig information, tips för kommandot "FIND"

När du använder`FIND`kommandot i Windows kommandotolk finns det några viktiga punkter att notera: 1. Skiftlägeskänslig: Standard är att söka efter`FIND`skiftlägeskänslig, vilket innebär att stora och små bokstäver tas med i beräkningen. Lägg till alternativet om du vill utföra en skiftlägeskänslig sökning`/I`Lagt till.

FIND /I "sökterm" fil.txt

2. Utgångskod: `FIND`returnerar en utgångskod som indikerar sökresultatet. En utgångskod på 0 betyder att söktermen hittades, medan en utgångskod på 1 betyder att söktermen inte hittades.

FIND "sökterm" fil.txt
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Söktermen hittades inte.
) ELSE (
    ECHO Söktermen hittades.
)

3. Omdirigera utdata: Du kan omdirigera utdata från`FIND`omdirigera till en fil för att spara de hittade resultaten.

FIND "sökterm" fil.txt > funna_rader.txt

4. Reguljära uttryck: Du kan`FIND`med reguljära uttryck genom att använda alternativet`/R`Lägg till.

FIND /R "^[0-9]" fil.txt

5. Sök i flera filer: Du kan`FIND`för att söka i flera filer med hjälp av ett jokertecken (`*`) använda sig av.

FIND "sökterm" C:\katalog\*

6. Användning av`/C`för omgivande linjer: Alternativet`/C`visar de omgivande linjerna (med kontext) för att se sammanhanget för den hittade strängen.

FIND "sökterm" fil.txt /C

7. Sök efter strängar med mellanslag: Om sökordet innehåller mellanslag, bör du omge strängen inom citattecken.

FIND "Sökord med mellanslag" fil.txt

8. Sök efter en sträng som börjar med ett snedstreck (/): Om sökordet börjar med ett snedstreck (/), lägg till ett escape-tecken (\) före snedstrecket.

FIND "\/sökterm" fil.txt

Det är viktigt att notera det`FIND`är en enkel och grundläggande sökfunktion i Windows Command Prompt. För mer avancerade sökbehov eller bearbetning av stora mängder data kan mer specialiserade verktyg eller skriptspråk som PowerShell vara bättre lämpade.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando FIND - Letar efter en textsträng i en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/030.htm
0.077
14212

DPI setting option for windows on Windows 11!

Adjust date and time in Windows 11!

Reboot server via a desktop button in 3 seconds!

USA football mouse tracks!

This might take a few minutes on Windows 11!

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!(0)