Kommando DOSKEY - Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och skapar makron....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP DOSKEY
Redigerar kommandorader, kommer ihåg Windows-kommandon och skapar
makron.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=storlek] [/MACROS[:ALL |
:program]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program]
[/MACROFILE=filnamn]
[makronamn=[text]]

/REINSTALL Installerar om DOSKEY.
/LISTSIZE=storlek Anger storlek på kommandominnet.
/MACROS Visar alla makron i DOSKEY.
/MACROS:ALL Visar alla DOSKEY-makron för program som
har
DOSKEY-makron.
/MACROS:program Visar alla DOSKEY-makron för angivet
program.
/HISTORY Visar alla kommandon i kommandominnet.
/INSERT Anger att text som skrivs in ska infogas i
gammal text.
/OVERSTRIKE Anger att text som skrivs in ska ersätta
gammal text.
/EXENAME=program Anger programnamn.
/MACROFILE=filnamn Anger makrofil att installera.
makronamn Anger namn på det makro som du skapar.
text Anger vilka kommandon som ska spelas in.

Upp- och Nedpil visar tidigare utförda kommandon. Esc rensar
kommandoraden.
F7 visar kommandominnet, Alt+F7 tömmer kommandominnet. F8 söker i
kommandominnet. F9 väljer kommando efter nummer. Alt+F10 tar bort
makrodefinitioner.

Följande specialtecken används i DOSKEY-makrodefintioner:
$T Avgränsare. Gör det möjligt att använda flera kommandon i
ett makro.
$1-$9 Kommandoparametrar. Ekvivalent med %1-%9 för
kommandofiler.
$* Symbolen ersätts med allt som följer efter makronamnet på
kommandoraden.C:\WINDOWS>HELP ECHO
Visar meddelanden och ändrar ECHO till läge ON eller OFF.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [meddelande]

Skriv ECHO utan parametrar om du vill visa aktuellt läge.C:\WINDOWS>HELP ENDLOCAL
Avslutar lokala inställningar av miljövariabler i en kommandofil.
Ändringar som görs efter ENDLOCAL är inte lokala för
kommandofilen. De gamla inställningarna återställs inte
när kommandofilen är slut.

ENDLOCAL

Om kommandotilläggen är aktiverade ändras kommandot ENDLOCAL
enligt följande:

Om det matchande kommandot SETLOCAL har aktiverat eller
inaktiverat
kommandotilläggen med hjälp av de nya alternativen
ENABLEEXTENSIONS och
DISABLEEXTENSIONS, kommer ENDLOCAL att återställa tillståndet för
kommandotilläggen till vad det var innan kommandot SETLOCAL
kördes.
GOTO : HELP ERASE
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando DOSKEY - Redigerar kommandorader, kommer ihåg kommandon och skapar makron.

HTTP: ... console/sv/024.htm
0.171
17975

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Can I customize Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Desktop-Verknüpfung für den Windows Defender und an das Win-8 Startmenü anheften!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Print from Windows Explorer, but can I?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /

Can I customize the background colour of the active explorer pane!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /