ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP DISKCOPY
Kopierar innehållet på en diskett till en annan diskett.

DISKCOPY [enhet1: [enhet2:]] [/V]

/V Verifierar att informationen kopierats korrekt.

Disketterna måste vara av samma typ.
Enhet1 och enhet2 kan vara samma enhet.C:\WINDOWS>HELP DOSKEY
Redigerar kommandorader, kommer ihåg Windows-kommandon och skapar
makron.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=storlek] [/MACROS[:ALL |
:program]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program]
[/MACROFILE=filnamn]
[makronamn=[text]]

/REINSTALL Installerar om DOSKEY.
/LISTSIZE=storlek Anger storlek på kommandominnet.
/MACROS Visar alla makron i DOSKEY.
/MACROS:ALL Visar alla DOSKEY-makron för program som
har
DOSKEY-makron.
/MACROS:program Visar alla DOSKEY-makron för angivet
program.
/HISTORY Visar alla kommandon i kommandominnet.
/INSERT Anger att text som skrivs in ska infogas i
gammal text.
/OVERSTRIKE Anger att text som skrivs in ska ersätta
gammal text.
/EXENAME=program Anger programnamn.
/MACROFILE=filnamn Anger makrofil att installera.
makronamn Anger namn på det makro som du skapar.
text Anger vilka kommandon som ska spelas in.

Upp- och Nedpil visar tidigare utförda kommandon. Esc rensar
kommandoraden.
F7 visar kommandominnet, Alt+F7 tömmer kommandominnet. F8 söker i
kommandominnet. F9 väljer kommando efter nummer. Alt+F10 tar bort
makrodefinitioner.

Följande specialtecken används i DOSKEY-makrodefintioner:
$T Avgränsare. Gör det möjligt att använda flera kommandon i
ett makro.
$1-$9 Kommandoparametrar. Ekvivalent med %1-%9 för
kommandofiler.
$* Symbolen ersätts med allt som följer efter makronamnet på
kommandoraden.C:\WINDOWS>HELP ECHO
Visar meddelanden och ändrar ECHO till läge ON eller OFF.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [meddelande]

Skriv ECHO utan parametrar om du vill visa aktuellt läge.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando DISKCOPY - Kopierar innehållet på en diskett till en annan.

HTTP: ... console/sv/023.htm
0.203
15290

Disable the Windows Store in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Can I restart a background service on Windows 10, 8.1, ...?

 /

How do I quickly create user accounts via command line?

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Switching to Bing Search in Google Chrome on Windows 10!

 /

Can I list (see) all users via command line?

 /

Blockierte Personen und Anwendungen auf Facebook.de aktivieren und Aufheben der Blockierung?

 /

Die Ordnergröße / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Keyboard Einstellungen Windows 10!

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /