ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Sposób uzycia: tracert [-d] [-h maks_przes] [-j lista_hostów] [-w
limit_czasu]
[-R] [-S adres_zródlowy] [-4] [-6] nazwa_celu

Opcje:
-d Nie rozpoznawaj adresów jako nazw hostów.
-h maks_przes Maksymalna liczba przeskoków w poszukiwaniu
celu.
-j lista_hostów Swobodna trasa zródlowa wedlug listy
lista_hostów
(tylko IPv4).
-w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedz w
milisekundach.
-R Sledz sciezke bladzenia (tylko IPv6).
-S adres_zródlowy Adres zródlowy do uzycia (tylko IPv6).
-4 Wymus uzywanie IPv4.
-6 Wymus uzywanie IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Nazwa 'tscon' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Nazwa 'tsdiscon' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : TSKILL /?


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/165.htm
0.046

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

Change timestamps of folders and files quickly and effectively!

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Endet der Support für Windows XP mit dem Start von Windows 7?

 /

Auto expand the folders in Windows 10 MS-Explorer, how to?

 /

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /