reg COMPARE /?: Porównuje wszystkie wartosci w ramach klucza MojaAplikacja z SaveMyApp ......


... Przykłady polecenia "reg COMPARE /?"
... "reg COMPARE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg COMPARE /?"

Polecenie: "reg COMPARE /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "reg COMPARE /?"

Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Porównanie wszystkich wartości pod jednym kluczem:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo\MojaAplikacja HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp

- Porównuje wszystkie wartości pod kluczem „MojaApl” z wartościami „SaveMyApp”. Pokazane są tylko różnice. Przykład 2: Porównanie określonej wartości w różnych kluczach:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1 /v Version

- Porównuje określoną wartość „Wersja” pod kluczami „MojaKomp” i „MojaKo1”. Pokazane są tylko różnice. Przykład 3: Porównanie wszystkich kluczy podrzędnych i wartości:

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo \\. /s

- Porównuje wszystkie klucze podrzędne i wartości w „HKLM\Software\MyCo” na komputerze „ZODIAC” z tym samym kluczem na bieżącym komputerze. Pokazane są tylko różnice. Dane wyjściowe mają postać symboli na początku każdej linii, gdzie „=” oznacza dopasowania, „<” oznacza różnice w pierwszym FullKey, a „>” oznacza różnice w drugim FullKey. Należy pamiętać, że`REG COMPARE`polecenie nie porównuje bezpośrednio gałęzi rejestru, ale raczej z wyeksportowanymi plikami rejestru lub ścieżkami rejestru w rejestrze. Dlatego polecenie to może być przydatne do identyfikacji różnic pomiędzy dwiema częściami rejestru. Jeśli chcesz porównać zawartość dwóch gałęzi rejestru, możesz to zrobić ręcznie, eksportując wyeksportowane pliki rejestru obu gałęzi do oddzielnych plików tekstowych, a następnie porównując te pliki tekstowe. Oto ogólne podejście: Przykład 4: Ręczne porównanie oddziałów rejestru: -- Eksportuj pierwszą gałąź rejestru do pliku:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch1 RegBranch1Export.reg

-- Eksportuj drugą gałąź rejestru do osobnego pliku:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch2 RegBranch2Export.reg
 
-- Porównaj wyeksportowane pliki za pomocą wybranego narzędzia do porównywania tekstu. Na przykład za pomocą polecenia`FC`w wierszu poleceń:

FC /W RegBranch1Export.reg RegBranch2Export.reg

Możesz też skorzystać z narzędzia do porównywania tekstu innej firmy. Powyższe kroki pozwalają zidentyfikować różnice pomiędzy wyeksportowanymi gałęziami rejestru. Należy pamiętać, że to podejście jest ręczne i nie przeprowadza automatycznej weryfikacji. Jeśli potrzebujesz bardziej wszechstronnego, zautomatyzowanego narzędzia do porównywania rejestrów, możesz rozważyć oprogramowanie innych firm zaprojektowane specjalnie do tego zadania. Narzędzia takie mogą zapewnić wizualną reprezentację różnic i ułatwić proces porównania.

"reg COMPARE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COMPARE NazwaKlucza1 NazwaKlucza2 [/v NazwaWartosci | /ve] 
[Dane_wyj] [/s]

NazwaKlucza [\\Komputer\]PelnyKlucz
Komputer Nazwa komputera zdalnego; w wypadku pominiecia 
wartoscia
domyslna jest komputer biezacy.
Na komputerze zdalnym sa dostepne tylko klucze 
HKLM i HKU.
PelnyKlucz KLUCZ_GLÓWNY\Podklucz
Jesli klucz PelnyKlucz2 nie jest okreslony, 
klucz
PelnyKlucz2 jest tym samym kluczem, co 
PelnyKlucz1.
KLUCZ_GLÓWNY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Podklucz Pelna nazwa klucza rejestru dla wybranego 
klucza
KLUCZ_GLÓWNY.

NazwaWartosci Nazwa wartosci dla wybranego klucza, która ma 
byc porównana.
W wypadku pominiecia porównywane sa wszystkie 
wartosci
dla klucza.

/ve Porównuje wartosc pustej nazwy wartosci 
(domyslne).

/s Porównuje wszystkie podklucze i wartosci.

Dane_wyj [/oa | /od | /os | /on]
W wypadku pominiecia wyprowadza tylko róznice.
/oa Wyprowadza wszystkie róznice i wartosci 
pasujace.
/od Wyprowadza tylko róznice.
/os Wyprowadza tylko wartosci pasujace.
/on Brak danych wyjsciowych.

Kod zwrotny:

0 - Powodzenie, porównywany wynik jest identyczny
1 - Niepowodzenie
2 - Powodzenie, porównywany wynik jest rózny

Uwaga:
Symbole na poczatku kazdej linii danych wyjsciowych sa 
zdefinionwane
nastepujaco:
= oznacza, ze dane PelnyKlucz1 sa równe danym PelnyKlucz2
< odwoluje sie do danych PelnyKlucz1 i rózni sie od danych 
PelnyKlucz2
> odwoluje sie do danych PelnyKlucz2 i rózni sie od danych 
PelnyKlucz1

Przyklady:

REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl 
HKLM\Software\MójKomp\ZapMojaApl
Porównuje wszystkie wartosci kluczy MojaApl i ZapMojaApl

REG COMPARE HKLM\Software\MójKomp HKLM\Software\MójKomp1 /v 
Wersja
Porównuje wartosc Wersja w kluczach MójKomp i MójKomp1

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MójKomp \\. /s
Porównuje wszystkie podklucze i wartosci klucza 
HKLM\Software\MójKomp na
komputerze ZODIAC z tym samym kluczem na komputerze biezacym

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg COMPARE /?"

Podczas korzystania z`REG COMPARE`polecenia, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1: Utwórz kopię zapasową: Przed tobą`REG COMPARE`zaleca się utworzenie kopii zapasowej rejestru. Chociaż`REG COMPARE`Jeśli nie wprowadzasz zmian w rejestrze bezpośrednio, nadal pomocne może być utworzenie kopii zapasowej na wypadek pojawienia się problemów. 2: Sprawdź uprawnienia: Upewnij się, że masz wystarczające uprawnienia dostępu do kluczy rejestru i wartości, które chcesz porównać. 3: Zrozumienie symboli na wyjściu: Dane wyjściowe`REG COMPARE`polecenie zawiera ikony na początku każdego wiersza, które wskazują porównanie wpisów rejestru. Należy zauważyć, że „=” oznacza dopasowania, „<” oznacza różnice w pierwszej gałęzi rejestru, a „>” oznacza różnice w drugiej gałęzi rejestru. 4: Zachowaj ostrożność podczas używania`/s`: Jeśli masz taką możliwość`/s`aby porównać wszystkie klucze podrzędne i wartości, upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś dane wyjściowe. Kompleksowe porównanie może dać wiele wyników. 5: wersja 32-bitowa vs. 64-bitowa: Zwróć uwagę na opcje`/reg:32`I`/reg:64`aby określić, czy dostęp do klucza rejestru powinien być uzyskiwany przy użyciu 32-bitowego czy 64-bitowego widoku rejestru. Wybierz odpowiednią opcję w oparciu o architekturę gałęzi rejestru, którą chcesz porównać. 6: Interpretacja wyników: Zrozum to`REG COMPARE`pokazuje tylko różnice. Brak wyników oznacza, że ​​gałęzie rejestru są identyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zaleca się przeczytanie pełnej dokumentacji polecenia. 7: Zdalne porównania: Jeśli tak`REG COMPARE`w przypadku komputera zdalnego upewnij się, że usługi rejestru zdalnego są włączone i masz niezbędne uprawnienia dostępu do komputera zdalnego. 8: Walidacja wyników: Przed wyciągnięciem wniosków należy dokładnie zapoznać się z wynikami porównania. Możliwe jest, że niektóre różnice są nieistotne lub wynikają z różnic specyficznych dla systemu. Generalnie ważne jest`REG COMPARE`-Polecenie powinno być używane ostrożnie i ze zrozumieniem konsekwencji, zwłaszcza podczas porównywania wpisów rejestru zawierających potencjalnie wrażliwe informacje.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia reg COMPARE /? - Porównuje wszystkie wartosci w ramach klucza MojaAplikacja z SaveMyApp ......

HTTP: ... console/pl/139.htm
0.109
20465

Wozu diese für Windows 11, 10, ... einfache Digitaluhr am Desktop?

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

Can I still create the short door notes under Windows 11?

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

Why do I have to start a *.bat file as an admin under Windows 11, 10, 8.1, ..?

Wie öffne ich die installierten Anwendungen auf meinem Samsung Galaxy oder J7/A4?(0)