Polecenia NET HELP VIEW - wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywan....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP VIEW
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET VIEW
[\\nazwakomputera [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nazwadomeny]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\nazwakomputera]

NET VIEW wyswietla liste udostepnionych zasobów komputera. Uzyte
bez
parametrów wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub
sieci.

\\nazwakomputera Komputer którego lista udostepnionych
zasobów
zostanie wyswietlona.
/DOMAIN:nazwadomeny Okresla domene z której lista
dostepnych
komputerów zostanie wyswietlona. Jesli
nie podano
nazwy domeny zostanie wyswietlona
lista wszystkich
domen w sieci lokalnej.
/NETWORK:NW Wyswietla liste wszystkich dostepnych
serwerów
w sieci NetWare. Jesli podano nazwe
komputera
zostanie wyswietlona lista dostepnych
zasobów
danego komputera.
/CACHE Wyswietla ustawienia buforowania
klienta w trybie
offline, dla zasobów na okreslonym
komputerze.
/ALL Wyswietla wszystkie udzialy, lacznie z
udzialami $




C:\WINDOWS>NET HELP SYNTAX
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

SYNTAX
Do opisu skladni polecen uzyto nastepujacych zasad:

- Wielkich liter uzyto do przedstawienia slów kluczowych,
które trzeba
wpisac tak jak pokazano. Malych liter uzyto do oznaczenia
nazw elementów,
które sa zmienne, np. nazw plików.

- Elementy opcjonalnie wystepujace w poleceniu zawarto w
znakach [ i ].

- Listy elementów zawarto w znakach { i }, które oznaczaja,
ze
w poleceniu musi zostac zastosowany jeden z elementów
listy.

- Znak | rozdziela elementy listy. Oznacza on, ze w poleceniu
moze
zostac uzyty tylko jeden z rozdzielanych elementów .

Na przyklad, ponizszy zapis oznacza, ze nalezy wpisac NET
POLECENIE
oraz jeden z przelaczników: PRZELACZNIK1 lub PRZELACZNIK2.
Uzycie
parametru nazwa jest opcjonalne.
NET POLECENIE [nazwa] {PRZELACZNIK1 | PRZELACZNIK2}

- Znaki [...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu. Powtarzane elementy nalezy rozdzielic spacjami.

- Znaki [,...] oznaczaja, ze dozwolone jest powtarzanie
poprzedniego
elementu, lecz elementy musza byc rozdzielone przecinkami
lub srednikami,
a nie spacjami.

- Wpisywana w wierszu polecenia nazwa uslugi skladajaca sie z
dwóch
lub wiecej wyrazów musi byc ujeta w cudzyslów. Na przyklad,
NET START "COMPUTER BROWSER" uruchamia usluge przegladarki
komputera
(computer browser).





C:\WINDOWS>NETSTAT /?

Wyswietla statystyke protokolu i biezace polaczenia sieciowe
TCP/IP.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokól] [-r] [-s] [-
t] [interwal]

-a Wyswietla wszystkie polaczenia i porty
nasluchujace.
-b Wyswietla plik wykonywalny zaangazowany w
tworzenie kazdego
polaczenia lub portu nasluchujacego. W niektórych
przypadkach
znane pliki wykonywalne obsluguja wiele
niezaleznych
skladników i wtedy zostanie wyswietlona sekwencja
skladników
zaangazowanych w tworzenie polaczenia lub portu
nasluchujacego.
W tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest
umieszczona
w nawiasach [] u dolu, a u góry jest skladnik
wywolywany.
Sekwencja konczy sie na protokole TCP/IP.
Pamietaj, ze
wykonanie tej opcji moze zajac duzo czasu i nie
powiedzie sie,
jesli nie masz wystarczajacych uprawnien.
-e Wyswietla statystyke sieci Ethernet. Ta opcja
moze byc uzywana
razem z opcja -s.
-f Wyswietla w pelni kwalifikowane nazwy domen
(FQDN)
adresów obcych.
-n Wyswietla adresy i numery portów w postaci
liczbowej.
-o Wyswietla dla kazdego polaczenia skojarzony z nim
identyfikator
procesu bedacego jego wlascicielem.
-p protokól Wyswietla polaczenia dla okreslonego
protokolu; moze to byc
protokól TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. Jezeli ta
opcja zostanie
uzyta razem z opcja -s do wyswietlenia statystyki
wybranego
protokolu, protokól moze miec dowolna wartosc z
nastepujacych:
IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub
UDPv6.
-r Wyswietla tabele routingu.
-s Wyswietla statystyke wybranego protokolu.
Domyslnie jest to
statystyka protokolów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6,
TCP, TCPv6, UDP
i UDPv6; do okreslenia jej podzbioru mozna uzyc
opcji -p.
-t Wyswietla biezacy stan odciazania polaczenia.
interwal Ponownie wyswietla wybrana statystyke, odczekujac
zadana liczbe
sekund pomiedzy kazdym wyswietleniem. Nacisnij
klawisze CTRL+C,
aby zatrzymac wyswietlanie statystyki. Jezeli ta
zmienna
zostanie pominieta, program netstat wydrukuje
informacje o
aktualnej konfiguracji jeden raz.





GOTO : NLSFUNC /?








Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Polecenia NET HELP VIEW - wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub sieci.

HTTP: ... console/pl/126.htm
0.124
26446

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Wo wird die Desktop Icon Layout Sicherung gespeichert?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

Use specific icon layout for windows startup!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Explorer Struktur exportieren, unter Windows 10 und 8.1?

 /

Test the PC for several hours!

 /

Setting for file associations in Windows 10, but how?

 /

Mobile Hotspot AndroidAP + password set up, modify and activate?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /