NET HELP VIEW: wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub s ...


... Przykłady polecenia "NET HELP VIEW"
... "NET HELP VIEW" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP VIEW"

Polecenie: "NET HELP VIEW" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP VIEW"

The`NET VIEW`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do przeglądania zasobów udostępnionych w sieci. Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Wyświetl wszystkie udostępnione zasoby w sieci

net view

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich udostępnionych zasobów w sieci. Dotyczy to komputerów, drukarek i innych współdzielonych urządzeń. Przykład 2: Wyświetl udostępnione zasoby określonego komputera

net view \\Nazwa komputera

Opis: Spowoduje to wyświetlenie listy zasobów udostępnionych na określonym komputerze o nazwie „nazwa komputera”. Przykład 3: Wyświetl szczegółowe informacje o udostępnionych zasobach

net view /all

Opis: Ta opcja wyświetla bardziej szczegółowe informacje o udostępnionych zasobach w sieci, w tym o użytkownikach uzyskujących dostęp do zasobów. Przykład 4: Wyświetl udostępnione zasoby określonej grupy roboczej

net view /Grupa robocza:Nazwa grupy roboczej

Opis: Tutaj wyświetlana jest lista wszystkich komputerów w określonej grupie roboczej („nazwa grupy roboczej”) i ich współdzielonych zasobów. Przykład 5: Wyświetl dostępne domeny w sieci

net view /domain

Opis: To polecenie zwraca listę wszystkich dostępnych domen w sieci wraz z komputerami i udostępnionymi w nich zasobami. Przykład 6: Wyświetl połączone zasoby określonego użytkownika

net view \\Nazwa komputera /all

Opis: Wyświetla szczegółową listę zasobów udostępnionych na określonym komputerze o nazwie „nazwa komputera”, łącznie z informacjami o użytkownikach uzyskujących dostęp do tych zasobów. Należy pamiętać, że dokładna składnia i dostępne opcje mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET VIEW /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows.

"NET HELP VIEW" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET VIEW
[\\nazwakomputera [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nazwadomeny]]
NET VIEW /NETWORK:NW [\\nazwakomputera]

NET VIEW wyswietla liste udostepnionych zasobów komputera. Uzyte 
bez
parametrów wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub 
sieci.

\\nazwakomputera Komputer którego lista udostepnionych 
zasobów
zostanie wyswietlona.
/DOMAIN:nazwadomeny Okresla domene z której lista 
dostepnych
komputerów zostanie wyswietlona. Jesli 
nie podano
nazwy domeny zostanie wyswietlona 
lista wszystkich
domen w sieci lokalnej.
/NETWORK:NW Wyswietla liste wszystkich dostepnych 
serwerów
w sieci NetWare. Jesli podano nazwe 
komputera
zostanie wyswietlona lista dostepnych 
zasobów
danego komputera.
/CACHE Wyswietla ustawienia buforowania 
klienta w trybie
offline, dla zasobów na okreslonym 
komputerze.
/ALL Wyswietla wszystkie udzialy, lacznie z 
udzialami $

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP VIEW"

Podczas pracy z`NET VIEW`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Uprawnienia administratora: Dla niektórych`NET VIEW`Operacje, zwłaszcza przeglądanie szczegółowych informacji lub przeglądanie zasobów na innych komputerach, wymagają uprawnień administratora. Dlatego otwórz Wiersz Poleceń jako administrator, aby upewnić się, że masz niezbędne uprawnienia. 2. Dostęp do sieci: Do`NET VIEW`Aby program działał pomyślnie, komputer musi być podłączony do sieci i mieć dostęp do odpowiednich zasobów sieciowych. 3. Ustawienia zapory: Upewnij się, że ustawienia zapory na komputerze i w sieci są skonfigurowane tak, aby`NET VIEW`polecenie nie jest zablokowane. Niektóre zapory sieciowe mogą ograniczać dostęp do zasobów sieciowych. 4. Uprawnienia do udostępniania: Wynik`NET VIEW`polecenie zależy od uprawnień udostępniania na komputerach w sieci. Sprawdź, czy zasoby są prawidłowo udostępnione i czy masz wymagane uprawnienia. 5. Grupy robocze i domeny: Upewnij się, że Twój komputer należy do właściwej grupy roboczej lub domeny, aby poprawnie wyświetlić żądane zasoby sieciowe. 6. Szybkość sieci: Duże sieci mogą wymagać wykonania`NET VIEW`poświęć trochę czasu. Wymagana jest cierpliwość, zwłaszcza gdy w sieci jest wiele zasobów. 7. Zgodność wersji: Dostępne opcje i ich zachowanie mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Sprawdź dokumentację dotyczącą konkretnej wersji systemu Windows. 8. Bezpieczeństwo sieci: Należy pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas próby przeglądania zasobów na innych komputerach. Unikaj wyświetlania poufnych informacji w sieciach publicznych. 9. Interakcja z innymi poleceniami: The`NET VIEW`-Polecenie może być używane z innymi`NET`Polecenia można łączyć w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Sprawdź dokumentację pod kątem innych opcji. 10. Uprawnienia dotyczące informacji szczegółowych: Jeśli chcesz wyświetlić szczegółowe informacje (`NET VIEW /all`), może być konieczne posiadanie dodatkowych uprawnień na danych komputerach. 11. Logowanie: Monitoruj działania związane z`NET VIEW`ostrożnie i włącz odpowiednie funkcje rejestrowania w celu zidentyfikowania podejrzanej aktywności. 12. Staranne wykonanie: Ołów`NET VIEW`- Polecenia ostrożnie, aby uniknąć niezamierzonych zmian, szczególnie podczas uzyskiwania dostępu do zasobów na innych komputerach. Należy pamiętać o tych kwestiach, aby bezpiecznie i skutecznie korzystać z`NET VIEW`wydawać polecenia i przeglądać zasoby sieciowe.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP VIEW - wyswietla liste zasobów udostepnionych na komputerze. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla liste komputerów w biezacej domenie lub sieci.

HTTP: ... console/pl/126.htm
0.093
26446

See total folder duration mp3 file and video in explorer on Windows 11, 10, 8.1, ...!

Use the Photos app on Windows 10 / 11 to print pictures!

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

Update the keyboard driver in the device manager on Windows 11, 10, ...!

FTP download in Windows 11, 10, Explorer Error message!

Delete users with the command control userpasswords2!(0)