NET HELP SERVICES: NET START moze byc uzywany do uruchamiania uslug, w tym: Alertowanie NET START, NET START przegladarki, NET START obslugi klient ...


... Przykłady polecenia "NET HELP SERVICES"
... "NET HELP SERVICES" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SERVICES"

Polecenie: "NET HELP SERVICES" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP SERVICES"

Oczywiście! Oto przykłady z nieco większym kontekstem: Przykład 1: Aby uruchomić usługę „Przeglądarka” użyj polecenia:

NET START BROWSER

To polecenie aktywuje usługę „Przeglądarka” w systemie operacyjnym Windows. Usługa „Przeglądarka” umożliwia wykrywanie sieci i udostępnianie zasobów w sieci lokalnej. Przykład 2: Jeśli nazwa usługi składa się z wielu słów, należy ją ująć w cudzysłów. Oto przykład usługi „Klient DHCP”:

NET START "DHCP Klient"

To polecenie uruchamia usługę klienta protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP). DHCP odpowiada za automatyczne przydzielanie adresów IP w sieci. Przykład 3: Więcej przykładów uruchamiania różnych usług:

NET START DHCP KLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NETLOGON
NET START PLUG AND PLAY
NET START ZDALNY ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND ZDALNY ACCESS
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Każde z tych poleceń uruchamia odpowiednią wspomnianą usługę i w ten sposób włącza określone funkcje lub usługi w systemie. Polecenia te są przydatne, gdy trzeba zarządzać usługami w systemie operacyjnym Windows. Oto więcej przykładów użycia`NET START`: Przykład 4: Wyświetl wszystkie uruchomione usługi na komputerze

net start

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich uruchomionych usług na komputerze lokalnym. Przykład 2: Uruchomienie określonej usługi

net start "Nazwa serwisu"

Opis: Tutaj uruchamiana jest usługa o nazwie „nazwa usługi”. Upewnij się, że używasz rzeczywistej nazwy usługi. Przykład 5: Wyświetlanie informacji o usłudze zdalnej

net start \\Komputer zdalny

Opis: To polecenie wyświetla informacje o uruchomionych usługach na komputerze zdalnym o nazwie „RemoteComputer”. Przykład 6: Wyświetlanie informacji o konkretnej usłudze

net start | find "Nazwa serwisu"

Opis: Spowoduje to wyszukanie usługi o nazwie „Nazwa usługi” na liście uruchomionych usług. Przykład 7: Uruchamianie usługi na komputerze zdalnym

net start "Nazwa serwisu" /s \\Komputer zdalny

Opis: To polecenie umożliwia uruchomienie usługi o nazwie „nazwa_usługi” na komputerze zdalnym. Zastąp „RemoteComputer” rzeczywistą nazwą komputera zdalnego. Należy pamiętać, że dokładne nazwy usług mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET START /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o konkretnych usługach w systemie, możesz także skorzystać z opcji`SC QUERY`-Użyj polecenia. Przykład: Wyświetl informacje o konkretnej usłudze

sc query "Nazwa serwisu"

Opis: To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o konkretnej usłudze. Zastąp „nazwę usługi” rzeczywistą nazwą usługi.

"NET HELP SERVICES" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

SERVICES
Polecenia NET START mozna uzywac do uruchomiania nastepujacych 
uslug:

NET START BROWSER
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE
NET START CLIPBOOK
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Wpisywana w wierszu polecenia nazwa uslugi skladajaca sie z 
dwóch lub wiecej
wyrazów musi byc ujeta w cudzyslów. Na przyklad, NET START 
"NET LOGON"
uruchamia usluge logowania w sieci (net logon).

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SERVICES"

The`NET SERVICES`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows nie jest standardowym poleceniem firmy Microsoft. Dlatego nie mogę podać konkretnych informacji na ten temat. Być może w międzyczasie w systemie operacyjnym Windows wprowadzono zmiany lub uzupełnienia. Jeżeli „NET SERVICES” zostało zaimplementowane w nowszej wersji systemu Windows lub w konkretnym oprogramowaniu, polecam sprawdzić oficjalną dokumentację lub Pomoc (`NET SERVICES /?`Lub`NET HELP SERVICES`) w wierszu poleceń, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje. W przypadku ogólnych zadań związanych z usługami Windows możesz`NET START`I`NET STOP`służy również do uruchamiania i zatrzymywania usług`SC`(Kontrola usług) do zaawansowanych zadań zarządzania usługami.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP SERVICES - NET START moze byc uzywany do uruchamiania uslug, w tym: Alertowanie NET START, NET START przegladarki, NET START obslugi klienta dla systemu NetWare, Schowka NET START, NET START klienta DHCP, Eventlog NET START, NET START replikacji plików, ... .

HTTP: ... console/pl/116.htm
0.108
36999
I'm having problems at installing of the CPU query Tool! Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)? Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart? Wie kann ich über den Windows Explorer die Office Dokument Bilder auflisten? Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall? Is the download of FireFox on firefox.com the official download address? Can I use large windows desktop clock? Kann ich Bilder aus Office Dokumenten auch unter Windows 11 extrahieren? How do I use this pixel query tool? Navigationsbereich, eg Verzeichnisstruktur im Explorer bei Windows 8.1 wieder anzeigen!(0)