ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... console/pl/097.htm

0.061

Wie kann ich auf den MP3-Playern nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Kann ich die Windows Server 2008 Testversion downloaden?

 /

Was ist eine SSD-Festplatte und SSHD?

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Leave the folder size display in a column, does it (Q-Dir)?

 /