ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/097.htm

0.093

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Windows 7 ohne Aktivierung?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

In PowerPoint still the original creation time appears!

 /

Ordnergröße im Windows 7 Explorer anzeigen lassen, bzw. die Verzeichnisgröße und Dateianzahl in einer Spalte?

 /