ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/097.htm

0.031

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Disable DontSleep via the Windows To-Tray area!

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Prevent Recovery of deleted files under Windows 8.1 / 10 without additional software!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

How to find the BIT on my PC?

 /