ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
Nazwa 'mqbkup' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Sposób uzycia: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sekundy] [-r próby]
cel

-n Wyswietl adresy IP w formacie liczbowym
-i adres Adres lokalnego interfejsu, przez który bedzie
wyslana kwerenda
-t sekundy Limit czasu w sekundach dla kwerend IGMP (domyslnie
= 3 sekundy)
-r próby Liczba dodatkowych prób wyslania kwerend SNMP
(domyslnie = 0)
-? Drukuj sposób uzycia
cel Adres lub nazwa miejsca docelowego
C:\WINDOWS>MSG /?
Nazwa 'msg' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : NBTSTAT /?


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/097.htm
0.124

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

So viele Ordner im Verzeichnisbaum vom Windows-10 Explorer, warum?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

Windows 10 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /