mountvol: Tworzy, usuwa lub wymienia punktu instalacji woluminu.


... Przykłady polecenia "mountvol"
... "mountvol" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mountvol"

Polecenie: "mountvol" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "mountvol"

The`mountvol`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do zarządzania woluminami i wyświetlania informacji o literach dysków i punktach woluminów. Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Pokaż wszystkie zamontowane woluminy:

mountvol

To polecenie wyświetla listę wszystkich aktualnie zamontowanych woluminów z przypisanymi literami dysków i punktami woluminów. Przykład 2: Wyświetlanie informacji o określonej literze dysku:

mountvol C:

Tutaj wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje na temat woluminu podłączonego do dysku o literze „C:”. Przykład 3: Usuń punkt głośności dla określonego woluminu:

mountvol C: /D

To polecenie usuwa punkt woluminu dla woluminu o literze dysku „C:”. Przykład 4: Tworzenie punktu głośności dla określonego woluminu:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690Z DALA}\

To polecenie tworzy punkt woluminu dla woluminu o literze dysku „C:”. Punkt głośności jest ustawiony na określoną ścieżkę. Przykład 5: Tworzenie pustego punktu głośności:

mountvol D: /L

To polecenie tworzy pusty punkt woluminu dla litery dysku „D:”. Jest to przydatne, jeśli chcesz ustawić konkretny poziom głośności dla głośności. Uwaga: Należy pamiętać, że niektóre`mountvol`-Operacje wymagają uprawnień administratora. Jeśli to konieczne, uruchom Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Komenda`mountvol`ma wiele opcji, więc możesz`mountvol /?`aby zobaczyć listę dostępnych opcji i ich opisy.

"mountvol" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tworzy, usuwa lub wyswietla liste punktów instalacji woluminu.

MOUNTVOL [dysk:]sciezka NazwaWoluminu
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /D
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /L
MOUNTVOL [dysk:]sciezka /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sciezka Okresla istniejacy katalog NTFS, gdzie bedzie 
sie
znajdowac punkt instalacji.
NazwaWoluminu Okresla nazwe woluminu, który jest celem 
punktu instalacji.
/D Usuwa punkt instalacji woluminu z okreslonego 
katalogu.
/L Wyswietla nazwe zainstalowanego woluminu dla 
okreslonego
katalogu.
/P Usuwa punkt instalacji woluminu z okreslonego 
katalogu,
dezinstaluje wolumin i ustawia go, jako 
niemozliwy do
instalacji.
Mozna bedzie ponownie instalowac wolumin po 
utworzeniu
punkt instalacji woluminu.
/R Usuwa katalogi punktu instalacji woluminu i 
ustawienia
rejestru dla woluminów, których juz nie ma w 
systemie.
/N Wylacza automatyczne instalowanie nowych 
woluminów.
/E Ponownie wlacza automatyczne instalowanie 
nowych woluminów.

Mozliwe wartosci parametru NazwaWoluminu oraz biezace punkty 
instalacji to:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
F:\

\\?\Volume{f6d8de5e-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
G:\

\\?\Volume{f6d8de5f-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
H:\

\\?\Volume{f6d8de60-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
I:\

\\?\Volume{f6d8de61-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
J:\

\\?\Volume{f6d8de62-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
K:\

\\?\Volume{f6d8de63-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
C:\

\\?\Volume{f6d8de68-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
L:\

\\?\Volume{f6d8de69-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
A:\

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mountvol"

Podczas korzystania z`mountvol`w wierszu poleceń systemu Windows, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach: 1. Uprawnienia administratora: Szczególne`mountvol`-Operacje wymagają uprawnień administratora. W razie potrzeby pamiętaj o uruchomieniu Wiersza Poleceń jako administrator.

Kliknij prawym przyciskiem myszy -> "Jak Administrator przeprowadzać coś"

2. Ryzyko zmian wolumenowych: Zachowaj ostrożność podczas zmiany lub usuwania punktów głośności, ponieważ może to mieć wpływ na funkcjonalność systemu. Zmiany w punktach głośności należy wprowadzać tylko wtedy, gdy dokładnie wiesz, co robisz. 3. Połączenie z prawidłową ścieżką: Jeśli tworzysz nowy punkt woluminu, upewnij się, że określona ścieżka jest prawidłowa. Nieprawidłowe ścieżki mogą prowadzić do problemów. 4. Właściwe użycie`/D`(Usuń): Jeśli masz taką możliwość`/D`Aby usunąć punkt głośności, upewnij się, że nie jest on już potrzebny. Usunięcie punktu głośności może spowodować, że ścieżka stanie się niedostępna. 5. Prawidłowy format identyfikatora woluminu: Używając polecenia do utworzenia punktu woluminu i określając identyfikator woluminu, upewnij się, że używasz prawidłowego formatu. Identyfikator woluminu powinien zawierać`\\?\Volume{}`Begin, po którym następuje unikalny identyfikator. 6. Ostrożne obchodzenie się z literami dysków: Zmiany w literach dysków należy wprowadzać ostrożnie, ponieważ mogą mieć wpływ na istniejące ścieżki i skróty. 7. Kopia zapasowa ważnych danych: Przed wprowadzeniem poważnych zmian w punktach woluminu należy wykonać kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć ich utraty. 8. Znajomość systemu plików: Do korzystania z systemu plików przydatna jest podstawowa wiedza na temat systemu plików i działania punktów woluminu.`mountvol`-Polecenie efektywnego użycia. Rozważania te powinny przyczynić się do`mountvol`-Polecenie jest używane bezpiecznie i efektywnie. Jeśli nie masz pewności lub masz szczególne wymagania, możesz poszukać dodatkowych informacji lub skonsultować się z doświadczonym administratorem.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia mountvol - Tworzy, usuwa lub wymienia punktu instalacji woluminu.

HTTP: ... console/pl/096.htm
0.124
16659

Ist Q-Dir auch ein Dateimanager für Windows 7?

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

How do I use find ~ approximately character on the keyboard?

Is it possible to open only two directorys and not 4 Explorer for Windows OS?

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!(0)