mem: Wyswietla ilosc wolnej pamieci i uzywany w systemie.


 


... Przykłady polecenia "mem"
... "mem" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mem"

Polecenie: "mem" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. niedostępne

Przykłady polecenia "mem"

The`mem`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do wyświetlania informacji o dostępnej pamięci. Należy pamiętać, że w nowoczesnych wersjach systemu Windows`mem`mogą nie być tak wszechstronne, jak w starszych wersjach. Oto prosty przykład: Przykład: przeglądanie informacji o przechowywaniu:

mem

To polecenie wyświetla podstawowe informacje o dostępnej pamięci, w tym o pamięci całkowitej i dostępnej pamięci. Parametry opcjonalne: -`/C`: Wyświetla informacje o pamięci podręcznej. -`/D`: Wyświetla informacje o kontrolerze dyskietki. -`/P`: Wyświetla informacje o portach i adapterach. -`/S`: Wyświetla informacje o systemie. -`/T`: Wyświetla aktualny czas. Przykład z opcjonalnymi parametrami: Pokaż informacje o pamięci i systemie:

mem /S

To polecenie wyświetla informacje o pamięci i systemie, w tym całkowitą pamięć, dostępną pamięć i inne istotne informacje. Uwaga: Należy pamiętać, że polecenie`mem`mogą nie być dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows lub mogą nie być tak wszechstronne, jak inne narzędzia do gromadzenia informacji o pamięci masowej. Nowsze wersje systemu Windows często korzystają z programu PowerShell lub innych narzędzi do monitorowania zasobów. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji na temat przechowywania, możesz także użyć programu PowerShell.

"mem" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'mem' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub 
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "mem"

The`mem`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows może nie być tak wszechstronne w nowoczesnych wersjach systemu Windows, jak w starszych wersjach. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że inne narzędzia i metody są zwykle bardziej odpowiednie do uzyskania szczegółowych informacji o pamięci w aktualnych wersjach systemu Windows. Oto kilka ważnych punktów, na które warto zwrócić uwagę: 1. Ograniczone informacje: `mem`polecenie w wierszu poleceń zwraca podstawowe informacje o dostępnej pamięci, ale nie tak szczegółowe, jak nowoczesne narzędzia lub polecenia programu PowerShell. 2. Narzędzia alternatywne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o pamięci, zaleca się użycie narzędzi takich jak Monitor zasobów (`resmon`), użyj Menedżera zadań lub programu PowerShell. Monitor zasobów zapewnia szczegółowy przegląd wykorzystania i dostępności zasobów w czasie rzeczywistym. 3. Użyj PowerShell: PowerShell zapewnia rozbudowaną funkcjonalność monitorowania pamięci. Możesz na przykład użyć polecenia`Get-Process`Służy do uzyskiwania informacji o wykorzystaniu pamięci przez procesy.

Get-Process | Sort-Object Zestaw roboczy -Descending | Select-Object -First 5

4. Waluta informacji: Należy pamiętać, że informacja pochodzi z`mem`-Polecenie może nie być najbardziej aktualne i dokładne. Nowsze narzędzia zapewniają bardziej szczegółowe i dokładne informacje. 5. Uprawnienia Administratora: Jeśli potrzebne są szczegółowe informacje o systemie, może być konieczne uruchomienie wiersza poleceń lub programu PowerShell jako administrator, aby uzyskać dostęp do określonych informacji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat przechowywania, polecam skorzystać z nowoczesnych narzędzi lub poleceń PowerShell, które są bardziej szczegółowe i wydajne niż przestarzałe`mem`-Komenda.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia mem - Wyswietla ilosc wolnej pamieci i uzywany w systemie.

HTTP: ... console/pl/095.htm
0.108
14962
Windows 10 / 11 goes to sleep too early! Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11! Das Update wird heruntergeladen aber keine Installation unter Windows 10/11? Hide drives in Windows 10 / 11 File Explorer! See all installed devices (scanners, printers) on Window 11, 10, ...? Differences between Windows 11 and Windows 10? Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer! Temporäre Dateien und andere automatisch löschen unter Windows 10 löschen! Windows 11/10: Font in File Explorer is not displayed correctly, why? Help TELNET clients is missing under Windows 11, 10, 8.1, 7 ... why?(0)