Polecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.

HTTP: ... console/pl/082.htm
0.124
16430

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

Can I Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Der schnellste Weg, um den Leistungsindex unter Windows 10 zu sehen!

 /

For the Greens and Greenpeace just the right desktop clock!

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

In der Vista Systemsteuerung fehlen viele Einstelloptionen. Wie kann ich die zurückbekommen?

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Turn off screen lock Windows 10, but can I?

 /

Multiple instances of the same app with administrator privileges, but how?

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /