exe2bin: Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.


... Przykłady polecenia "exe2bin"
... "exe2bin" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "exe2bin"

Polecenie: "exe2bin" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "exe2bin"

W nowoczesnych systemach Windows polecenie exe2bin nie jest już używane w wierszu poleceń. Oto kilka poprawek i ulepszeń przykładów: Przykład 1: Aby przekonwertować plik EXE na plik BIN, użyj następującego polecenia:

exe2bin  

Przykład:

exe2bin mójprogram.exe mójprogram.bin

Przykład 2: Aby przekonwertować plik EXE na określony format PE, użyj następującego polecenia:

exe2bin -f   

Przykład:

exe2bin -f PE32 mójprogram.exe mójprogram32.bin

Przykład 3: Aby przekonwertować plik EXE z określonym podpisem, użyj następującego polecenia:

exe2bin -s   

Przykład:

exe2bin -s "Microsoft Windows NT" mójprogram.exe mójprogram.bin

Przykład 4: Aby przekonwertować plik EXE przy użyciu określonej metody kompresji, użyj następującego polecenia:

exe2bin -c   

Przykład:

exe2bin -c LZNT1 mójprogram.exe mójprogramlznt1.bin

Upewnij się, że polecenia i opcje są prawidłowe i spełniają wymagania aktualnie używanego oprogramowania lub narzędzi.

"exe2bin" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne 
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "exe2bin"

Tak, jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas użytkowania`exe2bin`należy zwrócić uwagę na: * Plik EXE, który chcesz przekonwertować, musi być prawidłowy. Jeśli plik EXE jest uszkodzony lub niekompletny, konwersja nie powiedzie się. * Docelowy system operacyjny musi być zgodny z formatem PE pliku EXE. Jeśli docelowy system operacyjny korzysta z innego formatu PE, plik EXE musi zostać dostosowany przed konwersją. * Podczas konwersji może zostać utracony podpis pliku EXE. Jeżeli chcesz zachować podpis pliku EXE musisz zaznaczyć opcję`-s`używać. * Metodę kompresji pliku EXE można zmienić podczas konwersji. Jeżeli chcesz zachować metodę kompresji pliku EXE, musisz zaznaczyć opcję`-c`używać. Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących użytkowania`exe2bin`: * Jeśli nie jesteś pewien, jakich opcji użyć, możesz skorzystać z opcji`-?`użyj, aby uzyskać pomoc. * Możesz wybrać opcję`-v`aby zarejestrować konwersję. * Możesz wybrać opcję`-q`aby wyciszyć konwersję. Ogólnie jest`exe2bin`przydatne narzędzie umożliwiające konwersję plików EXE do formatu binarnego. Jeśli jednak zwrócisz uwagę na powyższe punkty, możesz mieć pewność, że konwersja przebiegnie pomyślnie, a przekonwertowany plik będzie działał poprawnie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.

HTTP: ... console/pl/082.htm
0.108
16430

Show folder size and print directory content in MS Windows all OS!

Start two or more programs at the same time from the command prompt!

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 / 11 (install)?

Information about a specific user account via cmd.exe or PowerShell!

Check whether the file is available with PowerShell under Windows 11, 10,8.1, ...!

Can you query x64 or x32 via cmd command?(0)