ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /QUERY /?
Nazwa 'EVENTTRIGGERS' nie jest rozpoznawana jako polecenie
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.
GOTO : FINGER /?

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/081.htm

0.062

Why do I need the send_tab and send_enter command in Windows?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How can i translate WinBin2Iso in my language!

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Geöffnete Pfade im Verlauf vom Explorer View direkt auswählen!

 /