ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /QUERY /?
Nazwa 'EVENTTRIGGERS' nie jest rozpoznawana jako polecenie
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.
GOTO : FINGER /?


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/081.htm
0.046

WinBin2Iso Video!

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Größe des Vorschaufensters ändern?

 /

Eine Desktopverknüpfung um den PC schnell in 'Standby' zu versetzen am Windows-7 Desktop erstellen?

 /

Test erneut ausführen, Problem bei der Leistunsgindex Befehlszeile?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

HDMI-CEC?

 /