eventtriggers: To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie i konfigurowac wyzwalacze zdarzen na lokalnym lub zdalnym ...


... Przykłady polecenia "eventtriggers"
... "eventtriggers" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventtriggers"

Polecenie: "eventtriggers" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "eventtriggers"

W nowoczesnych systemach Windows wyzwalacze zdarzeń nie są już używane w wierszu poleceń. Wyzwalaczy zdarzeń można także używać w wierszu poleceń do wyzwalania działań w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Przykład 1: Aby wyświetlić komunikat, gdy użytkownik wykona określone polecenie, możesz użyć następującego wyzwalacza zdarzenia

@echo off
rem Eventtrigger, który wyświetla komunikat, jeśli polecenie "dir" jest wykonywane

rem Jeśli polecenie "dir" jest wykonywane, wyświetli się następujący komunikat:
if "%1"=="dir" (
  echo "Komenda 'dir' zostało to zrealizowane."
)

Przykład 2: Aby wykonać polecenie po wystąpieniu określonego zdarzenia, możesz użyć następującego wyzwalacza zdarzenia

@echo off
rem Eventtrigger, kto wydał polecenie "zamknięcie" wykonuje, jeśli polecenie "zamknięcie" jest wykonywane

rem Jeśli polecenie "zamknięcie" jest wykonywane, staje się poleceniem "zamknięcie" ponownie stracony:
if "%1"=="zamknięcie" (
  zamknięcie /s /t 0
)

"eventtriggers" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'eventtriggers' nie jest rozpoznawana jako polecenie 
wewnetrzne lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "eventtriggers"

W nowoczesnych systemach Windows wyzwalacze zdarzeń nie są już używane w wierszu poleceń. Zamiast tego Podgląd zdarzeń służy do monitorowania i przetwarzania zdarzeń. Podgląd zdarzeń udostępnia graficzny interfejs użytkownika, który umożliwia monitorowanie i przetwarzanie zdarzeń. Podglądu zdarzeń można używać do: - Zdarzenia do filtrowania - Wydarzenia do zapisania - Zdarzenia do analizy Aby skorzystać z Podglądu zdarzeń, otwórz go z menu Start. Następnie możesz filtrować zdarzenia według typu, źródła, identyfikatora zdarzenia i innych kryteriów. Istnieje również możliwość zapisywania zdarzeń do późniejszej analizy. Oto kilka przykładów użycia Podglądu zdarzeń: - Aby zdiagnozować problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem, możesz użyć Podglądu zdarzeń w celu wyszukania komunikatów o błędach. - Aby poprawić bezpieczeństwo swojego systemu, możesz użyć Podglądu zdarzeń do wyszukiwania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. - Aby monitorować wydajność systemu, możesz użyć Podglądu zdarzeń do wyszukiwania zdarzeń związanych z wydajnością. Podgląd zdarzeń to potężne narzędzie, które pozwala monitorować i przetwarzać zdarzenia w systemach Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia eventtriggers - To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie i konfigurowac wyzwalacze zdarzen na lokalnym lub zdalnym systemie.

HTTP: ... console/pl/078.htm
0.077
27258

Find out the computer name via the command prompt or Powershell!

Block emails from specific senders in Microsoft Outlook!

Computer-Maus-Tipps, die man bei der Maus kennen sollte!

Windows 10/11: Bildschirmschoner ändern, aktivieren, deaktivieren!

Download about PowerShell Internet Site with Invoke-WebRequest -Uri!

Are there any problems with this images comparison tool on Windows 10/11?(0)