arp: Wyswietla i modyfikuje IP-adres fizyczny tlumaczenie tabel uzywanych przez Address Resolution Protocol (ARP).


... Przykłady polecenia "arp"
... "arp" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "arp"

Polecenie: "arp" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "arp"

Zrozumiany. Oto przykłady`ARP`Polecenie w wierszu poleceń systemu Windows ze szczegółowymi komentarzami: Przykład 1: Pokaż tabelę ARP:

ARP -a

To polecenie wyświetla tablicę ARP zawierającą mapowanie adresów IP na fizyczne adresy MAC. Wyświetlane są takie informacje, jak adres IP i powiązany adres MAC. Przykład 2: Pokaż wpis ARP dla określonego adresu IP:

ARP -a 192.168.1.1

Tutaj wyświetlany jest wpis ARP dla konkretnego adresu IP 192.168.1.1. Umożliwia to sprawdzenie adresu MAC powiązanego z tym adresem IP. Przykład 3: Wyczyść pamięć podręczną ARP:

ARP -d

To polecenie czyści całą pamięć podręczną ARP. Jest to przydatne, jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie oferty zostaną odnowione i będą zawierać aktualne informacje. Przykład 4: Dodaj wpis ARP dla konkretnego adresu IP:

ARP -s 192.168.1.2 00-1A-2B-3C-4D-5E

Tutaj dodawany jest ręczny wpis ARP dla adresu IP 192.168.1.2 z adresem MAC 00-1A-2B-3C-4D-5E. Może to być przydatne w niektórych scenariuszach do tworzenia ręcznych mapowań. Przykład 5: Zapisz wpisy ARP do pliku tekstowego:

ARP -a > ARP-Tabela.txt

To polecenie zapisuje wszystkie wpisy ARP w pliku tekstowym o nazwie „ARP-table.txt”. Może to być przydatne, jeśli chcesz mieć migawkę tabeli ARP do późniejszych celów analizy. Przykład 6: Zapisz określone wpisy ARP w pliku tekstowym:

ARP -a | FIND "192.168.1." > ARP-podsieć.txt

Tutaj przechowywane są tylko wpisy ARP, adresy IP w podsieci „192.168.1”. zawierać. Może to być przydatne do uzyskania określonych informacji o urządzeniach w sieci. The`ARP`polecenie służy do zarządzania tabelą ARP i jest przydatne do analizy i diagnostyki sieci w systemie Windows. Należy pamiętać, że do wykonania niektórych czynności mogą być wymagane uprawnienia administracyjne.

"arp" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Wyswietla i modyfikuje tabele translacji adresów IP na adresy
fizyczne, uzywane przez protokól rozrózniania adresów (ARP).

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

-a Wyswietla biezace wpisy protokolu ARP przez 
odpytywanie
biezacych danych protokolu. Jezeli inet_addr jest
okreslony, to wyswietlany jest adres IP i fizyczny 
dla
okreslonego komputera. Jezeli wiecej niz jeden 
interfejs
sieciowy korzysta z protokolu ARP, to wyswietlane sa 
wpisy dla
kazdej tabeli protokolu ARP.
-g To samo co -a.
-v Wyswietla biezace wpisy protokolu ARP w trybie 
pelnym. Zostana
pokazane wszystkie nieprawidlowe wpisy oraz wpisy 
interfejsu
petli zwrotnej.
inet_addr Okresla adres internetowy.
-N if_addr Wyswietla wpisy protokolu ARP dla interfejsu 
sieciowego
okreslonego przez if_addr.
-d Usuwa hosta okreslonego przez inet_addr. W inet_addr 
mozna
uzyc symbolu wieloznacznego * do usuniecia 
wszystkich hostów.
-s Dodaje hosta i kojarzy adres internetowy inet_addr
z fizycznym adresem internetowym eth_addr. Adres
fizyczny jest reprezentowany przez 6 szesnastkowych
bajtów oddzielonych znakami lacznika. Wpis 
dokonywany
jest na stale.
eth_addr Okresla adres fizyczny.
if_addr Jezeli jest okreslony, to wskazuje adres interfejsu, 
którego
tabela translacji powinna zostac zmieniona.
Jezeli nie jest okreslony, zostanie uzyty pierwszy
odpowiadajacy interfejs.
Przyklady:
> arp -s 157.55.85.212 00-aa-00-62-c6-09 .... Dodaje 
statyczny wpis.
> arp -a .... Wyswietla 
tabele arp.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "arp"

Gdy mamy do czynienia z tym`ARP`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Przywileje administracyjne: Niektóre działania ARP, takie jak dodawanie lub usuwanie wpisów, wymagają uprawnień administracyjnych. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji, upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń z uprawnieniami administratora. 2. Opóźnienia aktualizacji: Zmiany w tabeli ARP nie zaczynają obowiązywać natychmiast. Zanim zaktualizowane informacje pojawią się w tabeli, może minąć trochę czasu. Jeśli w sieci zachodzą szybkie zmiany, może to prowadzić do przejściowych niedokładności. 3. Używaj ręcznych wpisów ARP ostrożnie: Do ręcznego dodawania wpisów ARP należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe przypisania mogą prowadzić do problemów z siecią. Upewnij się, że używasz poprawnych adresów MAC i adresów IP. 4. Wyczyść pamięć podręczną ARP: Wyczyść całą pamięć podręczną ARP za pomocą`ARP -d`może powodować tymczasowe awarie sieci, ponieważ nowo żądane adresy muszą zostać rozwiązane. Używaj tego polecenia ostrożnie, szczególnie w środowiskach produkcyjnych. 5. Analiza anomalii ARP: Nieprawidłowości w tabeli ARP mogą wskazywać na problemy z siecią lub ataki. Na przykład ataki polegające na fałszowaniu protokołu ARP mogą powodować skojarzenie fałszywych adresów MAC z prawidłowymi adresami IP. Regularne monitorowanie może pomóc w wykryciu takich nieprawidłowości. 6. Uwaga na segmentację sieci: W większych sieciach z podsieciami może istnieć wiele tablic ARP dla różnych segmentów. Upewnij się, że sprawdziłeś prawidłowe tabele ARP dla konkretnego segmentu. 7. Użyj poprawnej składni: Upewnij się, że używasz poprawnej składni`ARP`polecenie do użycia. Błędy w składni poleceń mogą skutkować nieoczekiwanym zachowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby wziąć pod uwagę skutki`ARP`-Zrozumieć polecenia dotyczące zachowania w sieci i używać ich mądrze. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można skonsultować się z administratorami sieci lub ekspertami IT, aby upewnić się, że podjęte działania nie będą miały negatywnego wpływu na wydajność sieci.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia arp - Wyswietla i modyfikuje IP-adres fizyczny tlumaczenie tabel uzywanych przez Address Resolution Protocol (ARP).

HTTP: ... console/pl/073.htm
0.093
21831

Check smartphone phone credit?

Where is the password reset disk in Windows 10 / 11, or how to create?

How do I remove the Office Picture Listing Tool - Uninstall!  

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

Wo finde ich Start-Einstellungen von Windows?

Connect a computer via USB or set up a network, but how?(0)