ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.C:\WINDOWS>HELP VOL
Wyswietla etykiete woluminu dysku i numer seryjny, jesli
istnieja.

VOL [dysk:]
GOTO : HELP XCOPY


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/068.htm
0.171

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Windows 7 Benutzer beim Startbildschirm alle Benutzer anzeigen?

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

Was ist der beste Weg, um meinen Computer zu sichern?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /