ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.C:\WINDOWS>HELP VOL
Wyswietla etykiete woluminu dysku i numer seryjny, jesli
istnieja.

VOL [dysk:]
GOTO : HELP XCOPY

Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/068.htm
0.031

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

What is Micro-Staff?

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /