ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.C:\WINDOWS>HELP VOL
Wyswietla etykiete woluminu dysku i numer seryjny, jesli
istnieja.

VOL [dysk:]
GOTO : HELP XCOPY


Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/068.htm

0.078

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Command prompt, change CMD settings, color, font, ...?

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Warnhinweise auf den Schachteln!

 /

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows Task-Bar!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /