ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.
GOTO : HELP VOL


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/067.htm
0.078

XP Compatibility mode SP1, SP2, SP3 under Windows 10?

 /

What is a Trial version?

 /

How to recover files from Recycle Bin in Windows 10?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Find short notes toot for Windows 10 Desktop, how to?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Windows 10 manual or help for free?

 /