ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.
GOTO : HELP VOL

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/067.htm

0.093

Taskmanager Verknüpfung am Windows-7 Desktop erstellen!

 /

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Set the folder permissions for Everyone on Windows-7 (10, 8.1), how to?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

The file associations on Windows 8.1 Metro applications are frustrating!

 /

Wie werden gescannte JPEGs automatisch bereinigt, wenn das Programm beendet wird?

 /