ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.
GOTO : HELP VOL
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... console/pl/067.htm

0.046

What is Portable Freeware/Software?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10,(Wireless, WLAN)?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /