ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_pliku
GOTO : HELP VER


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/065.htm
0.077

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

How to change Time to display list of operating systems in win 7 (boot)?

 /

Sicher Löschen zum Explorer Kontextmenü hinzufügen (Windows 10, 8.1, 7, ie 11) ?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

What is a windows console?

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

How to customize Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, disable)!

 /

Bootablen USB Stick erstellen mit Windows, aber wie?

 /