ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_pliku
GOTO : HELP VER
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/pl/065.htm
0.109

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Wie werde ich denn Don't Sleep wieder los?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

Adjust font size under Samsung Galaxy and Android mobile phone?

 /

Designs, bzw. Themen für Windows 8.1 downloaden!

 /