ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/064.htm

0.046

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Stellen Sie den Speicherort des Standardprofilordners unter Windows 10 wieder her!

 /

Wie kann ich ein Wiederherstellungslaufwerk für Windows-8.1 und 10 erstellen (Start-Diskete, Boot-CD)?

 /

Reparatur Installation von Windows 7, weil die Wiederherstellung nicht funktioniert!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /