ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/pl/064.htm
0.156

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Windows 98 Classic Desktop Clock for Windows 10!

 /