ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Kojarzy sciezke z litera dysku.

SUBST [dysk1: [dysk2:]sciezka]
SUBST dysk1: /D

dysk1: Okresla dysk wirtualny, któremu przypisuje sie
sciezke.
[dysk2:]sciezka Okresla dysk fizyczny i sciezke, które maja
byc
przypisane do dysku wirtualnego.
/D Usuwa przypisany dysk (wirtualny).

Aby wyswietlic biezaca liste dysków wirtualnych, wpisz SUBST bez
parametrów.



C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.



C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.




GOTO : HELP TREE








Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?




HTTP: ... console/pl/063.htm
0.203

Kann man das Hervorheben der Spalte bei Windows-7/8.1/10 deaktivieren? 

 /

Touchscreen unter Windows 10 und 8.1 deaktivieren?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, can I?

 /

Vista Fehlermeldung bei gesperrten Ordner "Connection error"!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Im Datei-Explorer sind mehrere Registerkarten. Wie schließe ich sie?

 /

Die Windows Explorer Datei-Gruppierung in Q-Dir deaktivieren!

 /