Polecenia SETLOCAL - Rozpoczyna lokalne zmiany srodowiska w plikach wsadowych. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SETLOCAL
Sprawia, ze zmiany srodowiska w pliku wsadowym beda lokalne.
Zmiany srodowiska dokonane po wydaniu polecenia SETLOCAL sa
lokalne:
dotycza pliku wsadowego. Aby przywrócic poprzednie ustawienia,
nalezy wydac
polecenie ENDLOCAL.

SETLOCAL

Przy wlaczonych rozszerzeniach, polecenie SETLOCAL zmienia sie
nastepujaco:

Polecenie skryptów SETLOCAL akceptuje obecnie dodatkowe
argumenty:
ENABLEEXTENSIONS albo DISABLEEXTENSIONS, umozliwiajace
wlaczenie
lub wylaczenie rozszerzen interpretera polecen. Wiecej
szczególów mozna
znalezc wpisujac polecenie: CMD /?.
ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION,
umozliwiajace wlaczenie
lub wylaczenie opóznionego rozwijania zmiennych
srodowiskowych. Wiecej
szczególów mozna znalezc wpisujac polecenie: SET /?.
Te modyfikacje obowiazuja do momentu napotkania polecenia
ENDLOCAL,
niezaleznie od ich ustawien przed poleceniem SETLOCAL.

Polecenie SETLOCAL ustawia wartosc zmiennej ERRORLEVEL, jezeli
podany zostanie
razem z nim argument. Zmienna otrzyma wartosc 0, jezeli podany
zostal jeden
z dwóch prawidlowych argumentów, lub 1 w pozostalych przypadkach.
Mozna to
wykorzystac w skryptach wsadowych, aby okreslic, czy dostepne sa
rozszerzenia,
uzywajac nastepujacej techniki:

VERIFY OTHER 2>nul
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Wlaczenie rozszerzen bylo niemozliwe

To dziala, poniewaz w starych wersjach CMD.EXE polecenie SETLOCAL
nie
ustawia wartosci ERRORLEVEL. Polecenie VERIFY ze zlym argumentem
inicjalizuje wartosc ERRORLEVEL do wartosci niezerowej.C:\WINDOWS>HELP SHIFT
Zmienia polozenie wymiennych parametrów w pliku wsadowym.

SHIFT [/n]

Przy wlaczonych poleceniach rozszerzen polecenie SHIFT obsluguje
przelacznik
/n, którego uzycie powoduje, ze polecenie przesuwa od n-tego
argumentu,
gdzie n moze byc z przedzialu miedzy zero a osiem. Na przyklad:

SHIFT /2

przesunie %3 do %2, %4 do %3 itd. i pozostawi %0 oraz %1.C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M KB] [/L jezyk] [/REC bajty rekordu]
[[dysk1:][sciezka1]plik1] [/T [dysk2:][sciezka2]]
[/O [dysk3:][sciezka3]plik3]
/+n Okresla numer znaku, od którego ma
sie
rozpoczynac kazde porównywanie. /+3
okresla, ze
kazde porównywanie powinno sie
rozpoczynac od
trzeciego znaku w kazdym wierszu.
Wiersze
krótsze niz n znaków sa sortowane
przed innymi
wierszami. Domyslnie, porównania
rozpoczynaja
sie od pierwszego znaku kazdego
wiersza.
/L[OCALE] jezyk Zastepuje domyslne ustawienia
regionalne systemu
okreslonymi ustawieniami.
Ustawienie ""C"" daje
najszybsze sortowanie i jest
obecnie jedyna
mozliwoscia. W sortowaniu nigdy nie
jest
uwzgledniana wielkosc liter.
/M[EMORY] KB Okresla ilosc pamieci glównej do
uzycia
w sortowaniu, w kilobajtach.
Wielkosc pamieci
jest zawsze ograniczona od dolu
wartoscia 160 KB.
Jezeli podana zostanie wielkosc
pamieci,
w sortowaniu uzyta zostanie
dokladna ilosc
pamieci, bez wzgledu na ilosc
dostepnej pamieci
glównej.

Zazwyczaj najlepsza wydajnosc
uzyskuje sie nie
podajac wielkosci pamieci.
Domyslnie, sortowanie
odbywa sie w jednym przebiegu (bez
tworzenia
plików tymczasowych), jezeli miesci
sie
w domyslnej maksymalnej wielkosci
pamieci.
W przeciwnym przypadku sortowanie
zostanie
wykonane w dwóch przebiegach
(czesciowo
posortowane dane beda zapisywane w
pliku
tymczasowym), tak aby wielkosci
pamieci uzytej
w przebiegach sortowania i scalania
byly równe.
Domyslnie, maksymalny rozmiar
pamieci jest równy
90% dostepnej pamieci glównej,
jezeli zarówno
wejscie, jak i wyjscie sa plikami,
i 45%
w innych przypadkach.
/REC[ORD_MAXIMUM] znaki Okresla maksymalna liczbe znaków w
rekordzie
(domyslnie 4096, maksymalnie
65535).
/R[EVERSE] Odwraca porzadek sortowania, to
znaczy sortuje
od Z do A, nastepnie od 9 do 0.
[dysk1:][sciezka1]plik1 Okresla plik do posortowania.
Jezeli plik nie
zostanie okreslony, uzyte zostanie
wejscie
standardowe. Okreslenie pliku
wejsciowego
jest szybsze niz przekierowywanie
tego samego
pliku na wejscie standardowe.
/T[EMPORARY]
[dysk2:][sciezka2] Okresla sciezke katalogu, w którym
maja byc
zapisywane pliki robocze
sortowania,
w przypadku gdy dane nie zmieszcza
sie
w pamieci glównej. Domyslnie
uzywany jest
systemowy katalog tymczasowy.
/O[UTPUT]
[dysk3:][sciezka3]plik3 Okresla plik, w którym maja byc
zapisane
posortowane dane wejsciowe. Jezeli
plik nie
zostanie okreslony, dane beda
zapisywane
do wyjscia standardowego.
Okreslenie pliku
wyjsciowego jest szybsze niz
przekierowanie
wyjscia standardowego do tego
samego pliku.

GOTO : HELP START
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia SETLOCAL - Rozpoczyna lokalne zmiany srodowiska w plikach wsadowych.

HTTP: ... console/pl/059.htm
0.218
17208

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

How to uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Externes Laufwerk vom Defender Virus Scan ausschließen!

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Testseiten Ausdruck unter Windows machen, aber wie?

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8.1 / 10 64/32 bit starten (Version, finden, öffnen)?

 /