MOVE: Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.


... Przykłady polecenia "MOVE"
... "MOVE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "MOVE"

Polecenie: "MOVE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "MOVE"

The`MOVE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do przenoszenia plików lub katalogów z jednej lokalizacji do drugiej. Oto kilka przykładów użycia`MOVE`-Komenda: Przykład 1: Przenieś plik do innego katalogu:

MOVE plik.txt Katalog docelowy\

Opis: Przenosi plik „File.txt” do określonego katalogu docelowego. Przykład 2: Zmień nazwę pliku:

MOVE Stary plik.txt Nowy plik.txt

Opis: Zmienia nazwę pliku „OldFile.txt” na „NewFile.txt”. Przykład 3: Przenieś wiele plików do jednego katalogu:

MOVE *.txt Katalog docelowy\

Opis: Przenosi wszystkie pliki z rozszerzeniem „.txt” do określonego katalogu docelowego. Przykład 4: Przenieś i zapytaj, czy plik już istnieje:

MOVE /Y Plik źródłowy.txt Katalog docelowy\

Opis: Przenosi plik źródłowy do katalogu docelowego i zastępuje istniejący plik bez pytania. Przykład 5: Przesuń podczas zmiany nazwy celu:

MOVE Plik źródłowy.txt Katalog docelowy\Nowe imie.txt

Opis: Przenosi plik źródłowy do katalogu docelowego, zmieniając jego nazwę na „NowaNazwa.txt”. Przykład 6: Przenieś katalog:

MOVE informator1\ Katalog docelowy\

Opis: Przenosi katalog "Directory1" do katalogu docelowego. Przykład 7: Zmień nazwę katalogu:

MOVE Stara nazwa\ Nowe imie\

Opis: Zmienia nazwę katalogu „OldName” na „NowaNazwa”. Przykład 8: Przenieś pliki z określonym rozszerzeniem:

MOVE *.log Pliki dziennika\

Opis: Przenosi wszystkie pliki z rozszerzeniem ".log" do katalogu "Log Files". Przykład 9: Przenieś zachowując strukturę katalogów:

MOVE /Y /S Katalog źródłowy\*.* Katalog docelowy\

Opis: Przenosi wszystkie pliki i podkatalogi z katalogu źródłowego do katalogu docelowego bez pytania. Należy pamiętać, że podczas przenoszenia plików i katalogów miejscem docelowym może być nowa ścieżka lub nowa nazwa pliku, w zależności od tego, czy przenosisz pliki czy katalogi. The`MOVE`-Polecenie oferuje różne opcje zawarte w pomocy`MOVE /?`można umieścić na liście.

"MOVE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.

Aby przeniesc jeden lub wiecej plików:
MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1[,...] cel

Aby zmienic nazwe katalogu:
MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][sciezka]katalog1 katalog2

[dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 Okresla sciezke i nazwy plików do 
przeniesienia.
cel Okresla nowa lokalizacje plików. 
Cel moze
zawierac litere dysku z 
dwukropkiem, nazwe
katalogu lub ich kombinacje. W 
przypadku
przenoszenia tylko jednego pliku 
mozna takze
podac nowa nazwe pliku.
[dysk:][sciezka]katalog1 Okresla nazwe katalogu, którego 
nazwe chcesz
zmienic.
katalog2 Okresla nowa nazwe katalogu.

/Y Wylacza monitowanie o 
potwierdzenie zastapienia
istniejacego pliku docelowego.
/-Y Wlacza monitowanie o potwierdzenie 
zastapienia
istniejacego pliku docelowego.

Przelacznik /Y mozna umiescic w zmiennej srodowiskowej COPYCMD. 
Jego dzialanie
mozna wylaczyc uzywajac przelacznika /-Y w wierszu polecenia. 
Domyslnym
dzialaniem jest monitowanie o potwierdzenie zastapienia pliku, 
chyba ze
polecenie MOVE zostalo wywolane ze skryptu wsadowego.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "MOVE"

Podczas korzystania z`MOVE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1. Uprawnienia: Aby przenosić pliki lub katalogi, potrzebujesz odpowiednich uprawnień. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do lokalizacji źródłowej i docelowej. 2. Ścieżka docelowa: Jeśli ścieżką docelową jest już istniejący katalog, pliki lub katalogi zostaną przeniesione do tego katalogu. Jeśli ścieżka docelowa nie istnieje, uważa się ją za nową nazwę pliku lub katalogu. 3. Zastąpienie: Domyślnie`MOVE`zapytaj, czy plik powinien zostać nadpisany, jeśli w katalogu docelowym istnieje już plik o tej samej nazwie. Można to zrobić za pomocą opcji`/Y`dezaktywuj, aby wymusić nadpisanie bez monitowania. 4. Przenoszenie katalogów: Kiedy przenosisz katalog, domyślnie przenoszona jest jego zawartość. Jeśli chcesz przenieść cały katalog wraz z jego strukturą, dodaj opcję`/S`dodany. 5. Nazwy plików ze spacjami: Jeżeli nazwa pliku zawiera spacje, należy ująć ją w cudzysłów, aby mieć pewność, że polecenie zostanie poprawnie zinterpretowane.

MOVE "Plik ze spacjami.txt" Katalog docelowy\

6. Katalogi ze spacjami: Jeżeli nazwa katalogu zawiera spacje, nazwę katalogu należy ująć w cudzysłów, szczególnie gdy jest używana jako parametr ścieżki.

MOVE "Katalog ze spacjami" Katalog docelowy\

7. Zachowaj strukturę katalogów: Jeśli chcesz zachować strukturę katalogów podczas przenoszenia plików i podkatalogów, dodaj opcję`/S`dodany. 8. Opcja`/Y`Używaj ostrożnie: Jeśli masz taką możliwość`/Y`używany, będzie`MOVE`nadpisz bez pytania. Upewnij się, że masz zamiar to zrobić, aby uniknąć utraty danych. 9. Istniejące katalogi: Jeśli spróbujesz przenieść katalog, a katalog docelowy już istnieje, zawartość katalogu źródłowego zostanie przeniesiona do katalogu docelowego. 10. Pilniki z otwartymi uchwytami: `MOVE`może powodować problemy z przenoszeniem plików, które są otwarte lub używane przez inne procesy. W takich przypadkach może pojawić się komunikat o błędzie. 11. Ścieżki względne: Ścieżek względnych można używać do przenoszenia plików lub katalogów względem bieżącego katalogu roboczego. Ważne jest, aby zrozumieć składnię`MOVE`polecenie poprawnie i upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do plików i katalogów, których dotyczy problem. Jeśli nie jesteś pewien, sprawdź pomoc`MOVE /?`po więcej informacji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia MOVE - Przenosi jeden lub wiele plików z jednego katalogu do drugiego.

HTTP: ... console/pl/044.htm
0.093
17320

Schriftart in PowerShell anpassen und weitere hinzufügen, aber wie?

Send the image directly to MS-Paint and view it!

Delete registry values ​​and complete folders under Windows 10/11 and Server!

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?(0)