Polecenia FTYPE - Wyswietla i modyfikuje typy plików uzywane w skojarzeniach rozsz....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Wyswietla lub modyfikuje typy plików uzywane w skojarzeniach
rozszerzen plików

FTYPE [typ_pliku[=[ciag_polecenia_otwarcia]]]

typ_pliku Okresla typ pliku do sprawdzenia lub
zmiany
ciag_polecenia_otwarcia Okresla polecenie otwarcia uzywane
podczas
uruchamiania plików tego typu.

Wpisz polecenie FTYPE bez parametrów, aby wyswietlic biezace typy
plików,
które maja zdefiniowane ciagi polecen otwarcia. Polecenie FTYPE
wywolywane
tylko z typem pliku wyswietla biezacy ciag polecenia otwarcia dla
tego typu
pliku. Polecenie FTYPE bez okreslenia ciagu polecenia otwarcia
usunie ciag
polecenia otwarcia dla typu pliku. Wewnatrz ciagu polecenia
otwarcia %0
lub %1 sa zastepowane nazwa pliku uruchamiana poprzez
skojarzenie. %* pobiera
wszystkie parametry, %2 pobiera pierwszy parametr, %3 drugi itd.
%~n
pobiera wszystkie pozostale parametry poczawszy od n-tego
parametru, gdzie
n moze byc z przedzialu od 2 do 9 wlacznie. Na przyklad:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

zezwoli na wywolanie skryptu Perl w nastepujacy sposób:

script.pl 1 2 3

Aby wyeliminowac potrzebe wpisywania rozszerzen, nalezy postapic
jak ponizej:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

i skrypt mozna bedzie wywolac w nastepujacy sposób:

script 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykieta wiersza w
programie wsadowym.

GOTO etykieta

etykieta Okresla ciag tekstowy uzywany w programie wsadowym
jako etykieta.

Etykiete mozna wpisac w oddzielnym wierszu zaczynajacym sie od
dwukropka.

Przy wlaczonych poleceniach rozszerzen polecenie GOTO zmienia sie
nastepujaco:

Polecenie GOTO akceptuje etykiete docelowa :EOF, która przekazuje
sterowanie
na koniec biezacego pliku skryptu wsadowego. Jest to latwy sposób
konczenia
pliku skryptu wsadowego bez definiowania etykiety. Wpisz CALL /?,
aby zobaczyc
opis rozszerzen polecenia CALL, które usprawnia te funkcje.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
Nazwa 'GRAFTABL' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia FTYPE - Wyswietla i modyfikuje typy plików uzywane w skojarzeniach rozszerzen plików.

HTTP: ... console/pl/034.htm
0.234
19763

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Die Windows Explorer Datei-Gruppierung in Q-Dir deaktivieren!

 /

Den Autostart-Manager am Android Handy einrichten ohne Zusatzsoftware?

 /

What is a plotter?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /

Was ist eine Gewährleistung?

 /

How can I customize the admin,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /