ATTRIB: Wyswietla lub zmienia atrybuty pliku.


... Przykłady polecenia "ATTRIB"
... "ATTRIB" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ATTRIB"

Polecenie: "ATTRIB" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "ATTRIB"

Oto przykłady z komentarzami do tego`ATTRIB`-Polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: Przykład 1: Pokaż atrybuty pliku:

ATTRIB plik.txt

Opis: To polecenie wyświetla atrybuty pliku „file.txt”, takie jak: B. czy jest on tylko do odczytu, czy ukryty. Przykład 2: Usuń wszystkie atrybuty pliku:

ATTRIB -R -H plik.txt

Opis: To polecenie usunie plik tylko do odczytu (`-R`) i ukryte (`-H`) Usunięto atrybuty pliku „File.txt”. Przykład 3: Pokaż atrybuty plików dla folderu:

ATTRIB Teczka /D

Opis: Wyświetla atrybuty folderu Folder i jego plików. Parametr`/D`określa, że ​​atrybuty powinny być wyświetlane rekurencyjnie dla podfolderów i plików. Przykład 4: Ustaw wszystkie pliki w bieżącym katalogu jako tylko do odczytu:

ATTRIB +R *

Opis: To polecenie powoduje, że wszystkie pliki w bieżącym katalogu są tylko do odczytu. Przykład 5: Ustaw wszystkie pliki w bieżącym katalogu i podkatalogach jako tylko do odczytu:

ATTRIB +R /S *

Opis: Tutaj wszystkie pliki w bieżącym katalogu i wszystkich podkatalogach są ustawione jako tylko do odczytu. Parametr`/S`oznacza rekurencyjne stosowanie do podkatalogów. Przykład 6: Zmiana atrybutów pliku w trybie tylko do odczytu:

ATTRIB +R plik.txt

Opis: Zmienia atrybuty pliku „File.txt” na tylko do odczytu. Z`+R`dodano atrybut tylko do odczytu. Przykład 7: Wyczyść atrybuty pliku w trybie tylko do odczytu:

ATTRIB -R plik.txt

Opis: Odblokowuje atrybut tylko do odczytu pliku File.txt. The`ATTRIB`polecenie służy do zarządzania atrybutami plików i folderów w wierszu poleceń systemu Windows. Należy pamiętać, że zmiana atrybutów może mieć wpływ na pliki i ważne jest, aby upewnić się, że takie zmiany są odpowiednie.

"ATTRIB" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[dysk:] [sciezka] [nazwa_pliku] [/S [/D] [/L]]

+ Ustawia atrybut.
- Czysci atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
I Atrybut pliku nieindeksowanej zawartosci.
[dysk:][sciezka][nazwa_pliku]
Okresla plik lub pliki, których atrybuty maja byc 
przetwarzane.
/S Przetwarza pasujace pliki w folderze biezacym i wszystkich 
podfolderach.
/D Przetwarza równiez foldery.
/L Pracuje nad atrybutami lacza symbolicznego a nie nad 
obiektem docelowym
lacza symbolicznego

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ATTRIB"

Tak, jest kilka ważnych punktów i rozważań, o których należy pamiętać podczas tworzenia`ATTRIB`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Uprawnienia: Zmiana atrybutów pliku wymaga uprawnień do zapisu pliku lub folderu. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia lub że polecenie jest uruchamiane z uprawnieniami administratora. 2. Zrozumienie atrybutów: Atrybuty mogą mieć różne stany, np. tylko do odczytu (`+R`), ukryty (`+H`), zarchiwizowane (`+A`) i systemowe (`+S`). Ważne jest, aby zrozumieć, jak te atrybuty wpływają na pliki i foldery. 3. Kolejność parametrów: Kolejność parametrów jest istotna. The`ATTRIB`-Polecenie oczekuje określonych parametrów w określonych miejscach. Na przykład dodanie atrybutu tylko do odczytu za pomocą`+R`oczekiwane przed nazwą pliku:`ATTRIB +R plik.txt`. 4. Zmiany rekurencyjne: Jeżeli chcesz zmienić atrybuty plików w podkatalogach użyj parametru`/S`dla zmian rekurencyjnych. Na przykład:`ATTRIB +R /S *`. 5. Usuń atrybut: Jeśli chcesz usunąć atrybut, użyj parametru`-`zamiast`+`. Na przykład:`ATTRIB -R plik.txt`. 6. Uwagi dotyczące ukrytych plików: Jeśli pracujesz z ukrytymi plikami, pamiętaj o włączeniu opcji Pokaż ukryte pliki w Eksploratorze plików, aby mieć pewność, że widzisz wszystkie pliki. 7. Kopia zapasowa: Zmiany atrybutów plików mogą mieć wpływ na funkcjonalność plików. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej przed wprowadzeniem większych zmian w atrybutach plików. 8. Bezpieczeństwo plików: Dodanie atrybutu tylko do odczytu zapobiega jedynie przypadkowym zmianom. Nie chroni jednak przed ukierunkowanymi zmianami dokonywanymi przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Upewnij się, że rozumiesz wpływ zmiany atrybutów plików i użyj opcji`ATTRIB`-Rozkazuj mądrze. Ważne jest również skorzystanie z pomocy polecenia (`ATTRIB /?`), aby uzyskać więcej informacji i opcji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia ATTRIB - Wyswietla lub zmienia atrybuty pliku.

HTTP: ... console/pl/003.htm
0.093
12785

robocopy or xcopy from command prompt on MS Windows OS!

Weitere Schriftarten für die Windows 11, 10, ... Eingabeaufforderung freigeben!

Deactivate, activate, list network adapters via command prompt!

Can I turn off some Service via msconfig on Windows 11, 10, ...?

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 11, 10, ...!(0)