ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP AT
To polecenie nie jest obslugiwane przez narzedzie pomocy.
Spróbuj "AT /?".
EXAMPLE


C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>AT 9:28 /interactive cmd.exe
Added a new job with job ID = 1

C:\Documents and Settings\Nemo\Desktop>
D:\SoftwareOK>AT 18:30 /interactive cmd.exe
Neuer Auftrag hinzugefügt. Kennung = 1

D:\SoftwareOK>C:\WINDOWS>HELP ATTRIB
Wyswietla lub zmienia atrybuty plików.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[dysk:] [sciezka] [nazwa_pliku] [/S [/D] [/L]]

+ Ustawia atrybut.
- Czysci atrybut.
R Atrybut pliku tylko do odczytu.
A Atrybut pliku archiwalnego.
S Atrybut pliku systemowego.
H Atrybut pliku ukrytego.
I Atrybut pliku nieindeksowanej zawartosci.
[dysk:][sciezka][nazwa_pliku]
Okresla plik lub pliki, których atrybuty maja byc
przetwarzane.
/S Przetwarza pasujace pliki w folderze biezacym i wszystkich
podfolderach.
/D Przetwarza równiez foldery.
/L Pracuje nad atrybutami lacza symbolicznego a nie nad
obiektem docelowym
lacza symbolicznego
C:\WINDOWS>HELP BREAK
Wlacza lub wylacza rozszerzone sprawdzanie CTRL+C w systemie DOS.

Polecenie to jest uwzglednione dla zapewnienia zgodnosci z
systemem DOS. Nie
ma ono zadnego efektu w systemie Windows.

Jezeli rozszerzenia polecen sa wlaczone i uruchomiony jest system
Windows polecenie BREAK przejdzie do zakodowanego punktu
przerwania,
jezeli jest debugowane programem debugujacym.
GOTO : HELP CACLS

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia AT - Harmonogram polecen i programów do uruchomienia na komputerze.

HTTP: ... console/pl/002.htm
0.186
16996

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 10?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

Kann es sein, dass Dir-Print-OK ab V3 langsamer geworden ist?

 /

Wofür ist Fixiert an dieser Position in der Desktop Uhr?

 /

Desktop Anwendungen im MS Store veröffentlichen mit Hilfe der Desktop Bridge!

 /

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /