ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/167.htm

0.108

The Don't Sleep Video!

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /