Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/167.htm
0.171
13363

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

File and Files?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /

Can I use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Windows-7 hat kein Mail und kein Outlook Express!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /