ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.


Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/167.htm

0.077

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /

Bei Windows 7 zwischen den Benutzerkonten wechseln?

 /