Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Kobler fra en terminaløkt.

TSDISCON [økt-ID | øktnavn] [/SERVER:servernavn] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/SERVER:servernavn Angir terminalserver (gjeldende server er
standard).
/V Viser informasjon om handlingene som
utføres.
C:\WINDOWS>TSKILL /?
Avslutter en prosess.

TSKILL prosess-ID | prosessnavn [/SERVER:servernavn] [/ID:økt-ID
| /A] [/V]

prosess-ID Prosess-ID for prosessen som skal
avsluttes.
prosessnavn Navnet på prosessen som skal avsluttes.
/SERVER:servernavn Serveren som inneholder prosess-IDen
(gjeldende server er standard).
/ID eller /A må være angitt ved bruk av
prosessnavnet
og /SERVER
/ID:økt-ID Avslutningsprosess som kjører under den
angitte økten.
/A Avslutningsprosess som kjører under ALLE
økter.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
C:\WINDOWS>TSSHUTDN /?
tsshutdn gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje tsdiscon - Avbrutte en terminal sesjon.

HTTP: ... console/no/167.htm
0.171
13363

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1 or 10?

 /

Texte einfügen, portabler Einsatz und Windows 10 geschützte Ordner Problem QTP!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Hiding the Mouse - Classic and New Strategy (Windows, 10, 8.1, ...)?

 /