ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
tracert6 gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Bruk: tracert [-d] [-h maksimum_hopp] [-j vertsliste] [-w
tidsavbrudd]
[-R] [-S kildeadr] [-4] [-6] målnavn

Options:
-d Ikke løs adresser til vertsnavn.
-h maksimum_hopp Maksimalt antall hopp for å lete etter
mål.
-j vertsliste Løs kilderuting etter vertslisten (bare
IPv6).
-w tidsavbrudd Tidsavbrudd i millisekunder for hvert
svar.
-R Spor tur-retur-bane (bare IPv6).
-S kildeadr Kildeadresse som skal brukes (bare IPv6).
-4 Fremtving bruk av IPv4.
-6 Fremtving bruk av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Knytter en brukerøkt til en terminaløkt.

TSCON {økt-ID | øktnavn} [/DEST:øktnavn]
[/PASSWORD:pw | /PASSWORD:*] [/V]

økt-ID Øktens ID.
øktnavn Navnet på økten.
/DEST:øktnavn Koble økten til måløktnavnet.
/PASSWORD:pw Passordet til brukeren som eier den angitte
økten.
/V Viser informasjon om de utførte handlingene.Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/no/164.htm
0.077

ShellExecuteEx Funktion, Suche LPCITEMIDLIST!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Disable grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

How to install Windows-10 without Microsoft Live Account?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10 ändern, aber wie?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /