SCHTASKS /Query /?: Aktiverer en administrator for å vise de planlagte oppgavene på den lokale eller eksterne systemet.


... Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /Query /?"
... "SCHTASKS /Query /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /Query /?"-kommandoen

Kommandoen: "SCHTASKS /Query /?" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "SCHTASKS /Query /?"

Her er eksempler på bruk av kommandoen`SCHTASKS /Query`for å spørre informasjon om planlagte oppgaver: Eksempel 1: Se alle planlagte oppgaver på den lokale datamaskinen:

SCHTASKS /Query /FO LIST /V

Denne kommandoen gir ut en liste over alle planlagte oppgaver på den lokale datamaskinen, inkludert detaljert informasjon (`/V`) og i listeformat (`/FO LIST`). Eksempel 2: Se alle planlagte oppgaver på en ekstern datamaskin:

SCHTASKS /Query /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruker" /P "Admin_Password" /FO TABLE

Dette viser en tabell som inneholder informasjon om alle planlagte oppgaver på den eksterne datamaskinen "RemoteComputer" ved bruk av spesifisert legitimasjon (`/U`og`/P`) vises. Eksempel 3: Hent informasjon om en bestemt planlagt oppgave:

SCHTASKS /Query /TN "Min oppgave" /V

Denne kommandoen skriver ut detaljert informasjon om den planlagte oppgaven kalt MyTask på den lokale datamaskinen. Eksempel 4: Hent informasjon om en bestemt planlagt oppgave på en ekstern datamaskin:

SCHTASKS /Query /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruker" /P "Admin_Password" /TN "Min oppgave" /V

Dette viser detaljert informasjon om den planlagte oppgaven kalt "MyTask" på den eksterne datamaskinen "RemoteComputer" ved å bruke den angitte legitimasjonen. Tips: - Parametrene`/U`og`/P`brukes til å gi legitimasjon for å kjøre på en ekstern datamaskin. - Parameteren`/S`brukes til å spesifisere den eksterne datamaskinen. Erstatt "RemoteComputer" med det faktiske navnet eller IP-adressen til den eksterne datamaskinen. - Parameteren`/TN`brukes til å spesifisere oppgavebanen eller oppgavenavnet. Erstatt "MyTask" med det faktiske navnet eller banen til den planlagte oppgaven. - Parameteren`/FO`brukes til å spesifisere formatet på utdataene. Eksemplene bruker LIST og TABLE, men det finnes også alternativer som TABLE, CSV og andre. bruk`/FO ?`for en liste over tilgjengelige formater. Disse eksemplene skal gi deg en ide om hvordan`SCHTASKS /Query`-Kommando kan brukes i forskjellige scenarier. Avhengig av dine spesifikke krav, kan parameterne variere. bruk`SCHTASKS /?`for en fullstendig liste over alternativer og parametere. Merk at innhenting av informasjon om planlagte oppgaver ikke påvirker utførelsen av dem.

"SCHTASKS /Query /?" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Query [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
[/FO format | /XML] [/NH] [/V] [/TN oppgavenavn] [/?]

Beskrivelse: 
Gjør det mulig for en administrator å vise den planlagte 
oppgaven på det
lokale eller eksterne systemet.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal 
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
som schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den angitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis 
det utelates.

/FO format Angir formatet for utdata.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke skal
vises i utdataene. Dette er
bare gyldig for TABLE- og CSV-formater.

/V Viser detaljert oppgaveutdata.

/TN oppgavenavn Angir oppgavenavnet som
informasjonen skal hentes for, ellers 
for alle.

/XML Viser oppgavedefinisjoner i XML-format.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Query 
SCHTASKS /Query /? 
SCHTASKS /Query /S system /U bruker /P passord
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S system /U bruker /P passord
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /V

Viktig informasjon, tips for "SCHTASKS /Query /?"-kommandoen

Når du bruker`SCHTASKS /Query`det er noen viktige punkter å merke seg: 1. Omdirigering og utdata: Hvis du omdirigerer informasjonen til en fil, sørg for at du lagrer filen i riktig format for å sikre lesbarhet. 2. Administratorrettigheter: Forespørring av planlagte oppgaver krever administratorrettigheter. Pass på at du åpner kommandoprompt som administrator. 3. Dokumentasjon: Dokumenter resultatene av forespørslene dine for å holde en klar oversikt over konfigurasjonen av planlagte oppgaver. 4. Retningslinjer for sikkerhet: Vær oppmerksom på hvem som har tilgang til kommandoen`SCHTASKS /Query`for å sikre at sensitiv informasjon ikke kan nås på feil måte. 5. Ekstern spørring: Når du spør etter planlagte oppgaver på en ekstern datamaskin (`/S`,`/U`,`/P`), sørg for at du har riktig legitimasjon og nødvendige tillatelser. 6. Spesifiser format: Tenk på formatet du ønsker å motta informasjonen i (`/FO`). De tilgjengelige formatene inkluderer LIST, TABLE, CSV og andre. bruk`/FO ?`for en liste over tilgjengelige formater. 7. Selektiv spørring: For å spørre etter en bestemt planlagt oppgave, bruk parameter`/TN`etterfulgt av navnet eller banen til oppgaven. 8. Vurder tidssoner: Når du spør etter planlagte oppgaver som kjører i forskjellige tidssoner, vær oppmerksom på at tidene kan vises i den tidssonen. 9. Sjekk logging: Sjekk loggene for de planlagte oppgavene dine etter spørring for å sikre at informasjonen er korrekt og at det ikke er noen feil eller uventede problemer. 10. Planlagte oppgavetillatelser: Sørg for at brukeren som`SCHTASKS /Query`har de nødvendige tillatelsene for den planlagte oppgaven. Spesielt når du spør etter planlagte oppgaver på en ekstern datamaskin (`/S`,`/U`,`/P`), trenger du de nødvendige tillatelsene. Ved å ta hensyn til disse punktene kan du sikre at spørring av planlagte oppgaver går jevnt og gir nøyaktig informasjon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje SCHTASKS /Query /? - Aktiverer en administrator for å vise de planlagte oppgavene på den lokale eller eksterne systemet.

HTTP: ... console/no/151.htm
0.078
25602

How do I benefit from the standby timer under MS Windows OS?

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

Hide cursor after Windows 11/10 update is gone, what did I do wrong?

Do i have Windows 10/11 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

Welche Größen-Ordnungen von Byte sind vorhanden?

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?(0)