Dette kommandolinje SCHTASKS /Delete /? - Sletter en eller flere planlagte oppgaver. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
/TN oppgavenavn [/F]

Beskrivelse:
Sletter en eller flere planlagte oppgaver.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
Schtasks.exe skal kjøres i.

/P [passord] Angir passordet for den gitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis
utelatt.

/TN oppgavenavn Angir navnet på oppgaven som er planlagt
for sletting.
Jokertegnet "*" kan brukes til å slette
alle oppgaver.

/F Fremtvinger sletting av oppgaven og
undertrykker
advarsler hvis den angitte oppgaven
kjører.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Sikkerhetskopiering og gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord /TN "Start
gjenoppretting"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruker /P passord
/TN "Start sikkerhetskopiering" /FC:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY /?

SCHTASKS /Query [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]]
[/FO format | /XML] [/NH] [/V] [/TN oppgavenavn] [/?]

Beskrivelse:
Gjør det mulig for en administrator å vise den planlagte
oppgaven på det
lokale eller eksterne systemet.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten
som schtasks.exe skal kjøres under.

/P [passord] Angir passordet for den angitte
brukerkonteksten. Ber om inndata hvis
det utelates.

/FO format Angir formatet for utdata.
Gyldige verdier: TABLE, LIST, CSV.

/NH Angir at kolonneoverskriften ikke skal
vises i utdataene. Dette er
bare gyldig for TABLE- og CSV-formater.

/V Viser detaljert oppgaveutdata.

/TN oppgavenavn Angir oppgavenavnet som
informasjonen skal hentes for, ellers
for alle.

/XML Viser oppgavedefinisjoner i XML-format.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Query
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Query /S system /U bruker /P passord
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S system /U bruker /P passord
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] /TN
oppgavenavn
{ [/RU bruker] [/RP passord] [/TR program] [/ST starttid]
[/RI intervall] [ {/ET sluttid | /DU varighet} [/K] ]
[/SD startdato] [/ED sluttdato] [/ENABLE | /DISABLE] [/IT]
[/Z] }

Beskrivelse:
Endrer programmet som skal kjøres, eller brukerkontoen og
passordet
som er brukt av en planlagt oppgave.

Parameterliste:
/S system Angir det eksterne systemet det skal
kobles til.

/U brukernavn Angir brukerkonteksten som schtasks.exe
skal kjøre under.

/P [passord] Angir passordet for gitt brukerkontekst.
Ber om inndata hvis utelatt.

/TN oppgavenavn Angir hvilken planlagt oppgave som skal
endres.

/RU brukernavn Endrer brukernavnet (brukerkonteksten)
som den
planlagte oppgaven må kjøres med. For
systemkontoen
er "", "NT-MYNDIGHET\SYSTEM" eller
"SYSTEM" gyldige.
For v2-oppgaver er "NT-
MYNDIGHET\LOCALSERVICE" og
"NT-MYNDIGHET\NETWORKSERVICE" også
tilgjengelige
som kjente SIDer for alle tre.
/RP passord Angir et nytt passord for eksisterende
bruker-
kontekst eller passordet for en ny
brukerkonto.
Dette passordet påvirker ikke
systemkontoen.

/TR program Angir det nye programmet den
planlagte oppgaven skal kjøre.

/ST starttid Angir når oppgaven skal kjøres.
Formatet er TT:mm (24-timers klokke)
f.eks. 14:30
for 2:30 PM.

/RI intervall Angir repetisjonsintervallet i
minutter. Gyldig område: 1 - 599940
minutter.

/ET sluttid Angir sluttiden for når oppgaven skal
kjøres.
Formatet er TT:mm (24-timers klokke)
f.eks. 14:50
for 2:50 PM.

/DU varighet Angir hvor lenge oppgaven skal kjøres.
Tids-
formatet er TT:mm. Dette gjelder ikke
for /ET.

/K Avslutter oppgaven ved slutt- eller
varighetstiden.

/SD startdato Angir den første datoen oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå.

/ED sluttdato Angir den siste datoen oppgaven kjører.
Formatet er dd.mm.åååå.

/IT Lar oppgaven kjøres interaktivt bare
hvis
/RU-brukeren er logget på når oppgaven
kjøres. Kjører bare hvis brukeren er
logget på.

/RL nivå Angir kjørenivå for oppgaven. Gyldige
verdier er
LIMITED og HIGHEST. Standard er å ikke
endre dette.

/ENABLE Aktiverer den planlagte oppgaven.

/DISABLE Deaktiverer den planlagte oppgaven.

/Z Markerer oppgaven for sletting etter
siste kjøring.

/DELAY ventetid Angir hvor lang ventetiden skal være før
oppgaven
kjøres etter at den er utløst.
Tidsformatet er
mmmm:ss. Dette er bare gyldig for
tidsplantypene
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Viser denne hjelpemeldingen.

Eksempler:
SCHTASKS /Change /RP passord /TN "Sikkerhetskopiering og
gjenoppretting"
SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Start gjenoppretting"
SCHTASKS /Change /S system /U bruker /P passord /RU nybruker
/TN "Start sikkerhetskopiering" /IT
GOTO : SETVER /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje SCHTASKS /Delete /? - Sletter en eller flere planlagte oppgaver.

HTTP: ... console/no/150.htm
0.187
17681

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

The mouse speed protection KMS-OK for Windows 10!

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Change if the calendar is displayed in Chinese!

 /

How to compare Images in Multiple Folders?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

run, runx, runa, runX, runA Tastenkürzel zum Starten von Programmen! Beispiele?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /