Dette kommandolinje reg IMPORT /? - Import registret entrys fra filen XXXXXX.reg .... ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG IMPORT /?

REG IMPORT Filnavn

Filnavn Navnet på diskfilen som skal importeres (bare lokal
maskin).

Eksempler:

REG IMPORT AppBkUp.reg
Importerer registeroppføringer fra filen AppBkUp.reg

EXAMPLE

D:\SoftwareOK>REG IMPORT C:\Software.regC:\WINDOWS>RELOG /?

Microsoft ® Relog.exe (6.0.6000.16386)

Relog oppretter nye ytelseslogger fra data i eksisterende
ytelseslogger ved å
endre samplingsfrekvensen og/eller konvertere filformatet.
Støtter alle
ytelsesloggformater, inkludert Windows NT 4.0-komprimerte logger.

Bruk:
relog <Filnavn [Filnavn ...]>
[alternativer]

Parametere:
<Filnavn [Filnavn ...]> Ytelsesfil som skal logges på
nytt.

Alternativer:
-? Viser kontekstsensitiv hjelp.
-a Tilføy utdata i eksisterende
binærfil.
-c <path [path ...]> Tellere som skal filtreres fra
inndataloggen.
-cf <Filnavn> Fil som viser ytelsestellere for
filtrering
fra inndataloggen. Standard er
alle tellere i
den opprinnelige loggfilen.
-f <CSV|TSV|BIN|SQL> Format for utdatafil.
-t <Verdi> Skriv bare hver n. post i
utdatafilen.
Standard er å skrive alle poster.
-o Utdatafilbane eller SQL-database.
-b <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> Starttid for den første posten
som skal
skrives til utdatafilen.
-e <dd.MM.yyyy HH:mm:ss> Sluttid for den siste posten som
skal skrives
til utdatafilen.
-config <Filnavn> Innstillingsfil som inneholder
kommandoalternativer.
-q Vis ytelsestellere i
inndatafilen.
-y Svar ja på alle spørsmål uten
melding.

Eksempler:
relog logfile.csv -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" -o
logfile.blg
relog logfile.blg -cf counters.txt -f bin
relog logfile.blg -f csv -o logfile.csv -t 2
relog logfile.blg -q -o counters.txtC:\WINDOWS>REXEC /?
rexec gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
GOTO : ROUTE /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje reg IMPORT /? - Import registret entrys fra filen XXXXXX.reg ....

HTTP: ... console/no/141.htm
0.233
17691

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /

How to select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Change Home Folder on Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

To-tray / notification area Customize or disable Windows taskbar icons!

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Kann mich in Minecraft von Mojang nicht anmelden!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

Wartezeiten beim Herunterfahren von Windows verkürzen!

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /