reg: Console Registry Tool for Windows - .....


... Eksemplene for kommandoen "reg"
... "reg" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "reg"-kommandoen

Kommandoen: "reg" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "reg"

Her er kortfattede eksempler på hvordan du kan bruke noen`REG`-Kommandoer i Windows-registeret: `QUERY`(Spørsmål):

REG QUERY "HKLM\Software\Eksempel"

Denne kommandoen viser verdiene og undernøklene for den angitte registernøkkelen. `ADD`(Legg til):

REG ADD "HKCU\Software\Eksempel" /v verdi_navn /t REG_SZ /d "Data" /f

Her opprettes en ny verdi med navnet "ValueName" og datatypen`REG_SZ`lagt til registrering. `DELETE`(Slett):

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /v verdi_navn /f

Denne kommandoen sletter en bestemt verdi under den angitte registernøkkelen. `COPY`(Kopiere):

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

Her kopieres verdier og undernøkler fra en kildenøkkel til en målnøkkel. `SAVE`(Lagre):

REG SAVE "HKLM\Software\Eksempel" Eksempel.reg

Denne kommandoen lagrer den angitte registernøkkelen til en registerfil (her "Example.reg"). `LOAD`(Laste):

REG LOAD HKLM\TempHive C:\sti\Til\reg_fil.reg

Her lastes en midlertidig registreringskube fra en lagret registreringsfil. `UNLOAD`(Lasting):

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Denne kommandoen laster ut en tidligere lastet registerkube. `RESTORE`(Restaurere):

REG RESTORE HKLM\BackupHive C:\sti\Til\Sikkerhetskopiering.reg

En tidligere sikkerhetskopiert registerstruktur gjenopprettes her. `COMPARE`(Sammenligne):

REG COMPARE "HKLM\Software\Eksempel" "HKCU\Software\Eksempel" /s

Denne kommandoen sammenligner strukturen og verdiene til to registernøkler. `EXPORT`(Eksport):

REG EXPORT "HKLM\Software\Eksempel" C:\sti\Til\eksportert_fil.reg

Her eksporteres den angitte registernøkkelen til en registerfil. `IMPORT`(Import):

REG IMPORT C:\sti\Til\importert_fil.reg

Denne kommandoen importerer verdier og undernøkler fra en registerfil til registeret.

"reg" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG-operasjon [parameterliste]

Operasjon [ QUERY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Returkode: (Unntatt REG COMPARE)

0 - Vellykket
1 - Mislykket

Hvis du vil ha hjelp om en bestemt operasjonstype:

REG-operasjon /?

Eksempler:

REG QUERY /?
REG ADD /?
REG DELETE /?
REG COPY /?
REG SAVE /?
REG RESTORE /?
REG LOAD /?
REG UNLOAD /?
REG COMPARE /?
REG EXPORT /?
REG IMPORT /?
REG FLAGS /?

Viktig informasjon, tips for "reg"-kommandoen

Når du arbeider med Windows-registret (`REG`), er det noen viktige punkter å huske på for å unngå uønskede problemer: 1. Forsiktighet anbefales: - Register er en kritisk del av Windows-operativsystemet. Uønskede endringer kan føre til alvorlige problemer. Vær forsiktig og trygg før du gjør endringer. 2. Administratorrettigheter: - Mange`REG`-Kommandoer krever administrative rettigheter for å gjøre endringer i bestemte deler av registeret. Kjør derfor kommandoer som gjør endringer som administrator. 3. Opprett sikkerhetskopi: - Før du gjør endringer i registeret, bør du alltid lage en sikkerhetskopi. Dette kan hjelpe hvis noe går galt. 4. Nøyaktighet av stier: - Kontroller at de angitte banene til registernøklene er riktige. Feil stier kan føre til endringer på feil steder. 5. Datasikkerhet: -`REG DELETE`og`REG ADD`kan slette eller overskrive data. Sørg for at du forstår innvirkningen på eksisterende data. 6. Bruk alternativer for sammenligning og eksport: - Før du gjør endringer, bruk`REG COMPARE`-Mulighet for å sjekke forskjeller mellom registergrener. bruk`REG EXPORT`for å lage en sikkerhetskopi. 7. Sjekk før import: - Før du importerer en registerfil, må du nøye gjennomgå innholdet. Det er mulig at registerfiler inneholder skadelig kode. 8. Se dokumentasjonen: - Les den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for`REG`kommandoer for å sikre at du bruker riktig syntaks og alternativer. 9. Manipuler med forsiktighet: - Unngå unødvendige registerendringer. Mange innstillinger kan justeres via kontrollpanelet eller appen Innstillinger. 10. Opprett systemgjenopprettingspunkt: - Før du gjør omfattende endringer i registret, er det lurt å opprette et systemgjenopprettingspunkt. Det er viktig å understreke at feil registerredigering kan ha alvorlige konsekvenser for systemets stabilitet og funksjonalitet. Hvis du er usikker, konsulter en profesjonell eller offisiell dokumentasjon før du gjør endringer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje reg - Console Registry Tool for Windows - .....

HTTP: ... console/no/130.htm
0.093
14077

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

What are password policies?

What is a SD memory card?

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

What does VSync mean?

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?(0)