ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP PAUSE
Syntaksen for kommandoen er:

NET PAUSE
tjeneste

NET PAUSE deaktiverer en Windows-tjeneste eller -ressurs. Når en
tjeneste
stanses midlertidig, settes den på vent.

tjeneste Tjenesten som skal stanses midlertidig.
For eksempel en av følgende:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP PRINT
Syntaksen for kommandoen er:

NET PRINT
\\datamaskinnavn\ressursnavn
[\\datamaskinnavn] job# [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT viser utskriftsjobber og delte køer.
For hver kø viser listen jobber, med størrelse
og status for hver jobb, og statusen til køen.

\\datamaskinnavn Navnet på datamaskinen som deler
skriverkøen(e).
ressursnavn Navnet på den delte skriverkøen.
jobbnummer Identifikasjonsnummeret som er tildelt
en
utskriftsjobb. En datamaskin med en
eller flere
skriverkøer tildeler hver utskriftsjobb
et unikt
nummer.
/HOLD Hindrer en jobb i en kø i å skrives ut.
Jobben blir i utskriftskøen, og andre
jobber går forbi den til den frigis.
/RELEASE Reaktiverer en jobb som er på vent.
/DELETE Fjerner en jobb fra en kø.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP SERVICES
Syntaksen for kommandoen er:

SERVICES
NET START kan brukes til å starte tjenester, for eksempel:

NET START BROWSER
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE
NET START CLIPBOOK
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Når du skriver ved ledeteksten, må tjenestenavn på to ord eller
mer settes i
anførselstegn. NET START "NET LOGON" starter for eksempel Net
Logon-tjenesten.


Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... console/no/114.htm
0.125
25297

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Environment Variables?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 8 or win 10?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Wie unter Windows 10 Explorer die Freigabe auf ein Verzeichnis für ein Programm erteilen?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7 einsetzen, außer die in Designs für Windows 7?

 /