Dette kommandolinje NET HELP CONFIG WORKSTATION - viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tje....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaksen for kommandoen er:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller
Server-tjenesten. Når den brukes uten SERVER- eller WORKSTATION-
parametrene,
viser den en liste over konfigurerbare tjenester. Hvis du trenger
hjelp med å
konfigurere en tjeneste, skriver du NET HELP CONFIG tjeneste.

SERVER Viser informasjon om konfigurasjonen av
Server-tjenesten.
WORKSTATION Viser informasjon om konfigurasjonen av
Workstation-tjenesten.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaksen for kommandoen er:

NET CONTINUE
tjeneste

NET CONTINUE reaktiverer en Windows-tjeneste som har vært
deaktivert av NET PAUSE.

tjeneste Tjenesten som er midlertidig stanset.
For eksempel ett av følgende:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaksen for kommandoen er:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE lukker en delt fil og fjerner fillåser. Når den brukes
uten
alternativer, lister den opp åpne filer på en server.
Opplistingen tar med
identifikasjonsnumrene som er tildelt en åpen fil, banenavnet til
filen,
brukernavnet og antall låser på filen.

Denne kommandoen fungerer bare på datamaskiner som kjører Server-
tjenesten.

id Identifikasjonsnummeret for filen.
/CLOSE Lukker en åpen fil og fjerner fillåser. Skriv denne
kommandoen
fra serveren der filen deles.

NET HELP kommando | MORE viser Hjelp med ett skjermbilde om
gangen.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje NET HELP CONFIG WORKSTATION - viser konfigurasjonsinformasjon om Workstation- eller Server-tjenesten.

HTTP: ... console/no/106.htm
0.171
25133

Änderbare Schriftgröße und Schriftfarbe in jeder Registerkarte der cmd.exe!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Network?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7, 8.1 u 10?

 /

Quick visual overview of all installed fonts!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /