NET HELP COMPUTER: legger til eller sletter datamaskiner fra en domenedatabase. Denne kommandoen er bare tilgjengelig på Windows NT-servere.


 


... Eksemplene for kommandoen "NET HELP COMPUTER"
... "NET HELP COMPUTER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "NET HELP COMPUTER"-kommandoen

Kommandoen: "NET HELP COMPUTER" er på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "NET HELP COMPUTER"

Her er eksempler på bruk av`NET COMPUTER`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerte beskrivelser: Eksempel 1: Se lokal datamaskininformasjon

net computer

Beskrivelse: Denne kommandoen skriver ut grunnleggende informasjon om den lokale datamaskinen, inkludert datamaskinnavnet, arbeidsgruppen og andre relevante detaljer. Eksempel 2: Se informasjon om en bestemt ekstern datamaskin

net computer \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommandoen lar deg se detaljert informasjon om en spesifikk ekstern datamaskin kalt "RemoteComputerName". Dette inkluderer informasjon som datamaskinens navn, pålogget brukernavn og tilkoblingsstatus. Eksempel 3: Se informasjon om alle datamaskiner i et domene

net computer /domain

Beskrivelse: Lar deg se informasjon om alle datamaskiner i domenet. Kommandoen sender ut en liste over datamaskiner, deres status og annen relevant informasjon. Eksempel 4: Hent detaljert informasjon om en ekstern datamaskin

net computer \\RemoteComputerName /detailed

Beskrivelse: Med alternativet`/detailed`lar deg få ytterligere, detaljert informasjon om en bestemt ekstern datamaskin. Dette kan inkludere informasjon om nettverksandeler, gruppemedlemskap og andre detaljer. Eksempel 5: Se informasjon om alle datamaskiner i en arbeidsgruppe

net computer /arbeidsgruppe

Beskrivelse: Denne kommandoen skriver ut informasjon om alle datamaskiner i arbeidsgruppen, inkludert datamaskinnavn og -status. Eksempel 6: Oppdatering av datamaskinnavnbufferdatabasen

net computer /flush

Beskrivelse: Kommandoen`/flush`oppdaterer databufferdatabasen for datamaskinnavn på den lokale datamaskinen. Dette kan være nyttig for å sikre at den siste informasjonen om datamaskinnavn hentes. Disse eksemplene gir en rekke brukstilfeller for`NET COMPUTER`kommando, fra grunnleggende informasjon om lokale datamaskiner til detaljert informasjon om eksterne datamaskiner i et domene eller en arbeidsgruppe. Merk at noen alternativer kan variere avhengig av versjonen av Windows, og du kan se de spesifikke alternativene ved å skrive`net computer /?`sjekk i ledeteksten.

"NET HELP COMPUTER" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET COMPUTER
\\datamaskinnavn {/ADD | /DEL}

NET COMPUTER legger til eller sletter datamaskiner fra en 
domenedatabase.
Denne kommandoen er bare tilgjengelig på Windows NT-servere.

\\datamaskinnavn Angir datamaskinnavnet som skal legges til 
eller slettes fra
domenet.
/ADD Legger den angitte datamaskinen til i domenet.
/DEL Fjerner den angitte datamaskinen fra domenet.

Viktig informasjon, tips for "NET HELP COMPUTER"-kommandoen

Det er ingen spesifikk "NET HELP COMPUTER"-kommando. Kommandoen`NET HELP`brukes vanligvis til å gi hjelp til de tilgjengelige`NET`- Motta kommandoer. Men hvis du ønsker spesifikk informasjon om en bestemt`NET`-Kommando, som f.eks`NET COMPUTER`, kan du bruke kommandoen`NET HELP COMPUTER`bruk. Her er noen generelle punkter du bør vurdere når du`NET HELP`sammen med en bestemt`NET`-Bruk kommando: 1. Sjekk syntaks: - Kommandoen`NET HELP COMPUTER`eller lignende varianter bør gi deg informasjon om riktig syntaks for den spesifikke kommandoen. Pass på at du bruker riktig syntaks. 2. Forstå parametere: - Utgangen til`NET HELP COMPUTER`vil gi deg en liste over tilgjengelige parametere og alternativer for den spesifikke`NET COMPUTER`-Vis kommando. Forstå betydningen og bruken av disse parameterne. 3. Sjekk dokumentasjonen: - Hvis hjelpeinformasjonen ikke er nok, kan du se den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for den relevante`NET`-Konsulter kommandoen. Der finner du mer detaljert informasjon og eksempler. 4. Sjekk tillatelser: - Noen`NET`-Kommandoer krever administrative rettigheter. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 5. Kompatibilitet med Windows-versjoner: - Tilgjengelige alternativer og virkemåter kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med den spesifikke versjonen av operativsystemet. 6. Bruk testmiljø: - Test det om mulig`NET`kommando i et testmiljø for å minimere innvirkningen på produksjonsmiljøet og verifisere forventet oppførsel. 7. Vær oppmerksom på sikkerhetshensyn: - Noen`NET`-Kommandoer kan avsløre eller gjøre endringer i sikkerhetsrelatert informasjon. Bruk dem nøye og følg organisasjonens sikkerhetspolicyer. For nøyaktig informasjon anbefaler jeg den spesifikke`NET`-Kommando relatert til`NET HELP`i ledeteksten for å få kontekstavhengig hjelp direkte fra kommandolinjen. For eksempel:`NET HELP COMPUTER`.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje NET HELP COMPUTER - legger til eller sletter datamaskiner fra en domenedatabase. Denne kommandoen er bare tilgjengelig på Windows NT-servere.

HTTP: ... console/no/103.htm
0.108
27308
Auf Windows 11 die individuelle Digital UHR am Desktop! New screenshot function under Windows 11 as a screen area! Windows 11 taskbar is not transparent? How can I find pictures with Find.Same.Images.OK! Ist wirklich das neue Windows 11 installiert? How do I open This PC instead of Quick Access in File Explorer? Automatic initiation of standby mode under Windows 10/11 and other OS! Download NoLockScreen.OK for Windows! Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed? Ein Betrachter für eine Vielzahl von Bild , Audio und Video - Formaten!(0)