net: Syntaksen til denne kommandoen er: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....


... Eksemplene for kommandoen "net"
... "net" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp
... Viktig informasjon, tips for "net"-kommandoen

Kommandoen: "net" er på Windows 11, 10, .. tilgjengelig

Eksemplene for kommandoen "net"

NET-eksempler med mer detaljerte beskrivelser: Eksempel 1: Se informasjon om nettverkskonto

net ACCOUNTS

Denne kommandoen viser detaljert informasjon om kontoene og kontoinnstillingene på den lokale datamaskinen. Dette kan for eksempel inkludere informasjon om kontosperringer, passordpolicyer og kontotyper. Eksempel 2: Se datamaskinegenskaper

net COMPUTER

Denne kommandoen lar deg få grunnleggende informasjon om den lokale datamaskinen, for eksempel datamaskinens navn, operativsystemversjon og andre systemrelevante detaljer. Eksempel 3: Se nettverkstjenestekonfigurasjonen

net CONFIG

Lar deg se konfigurasjonsinnstillingene for ulike nettverkstjenester på datamaskinen. Dette inkluderer informasjon om tjenester som server, arbeidsstasjon og andre nettverkstjenester. Eksempel 4: Fortsettelse av tjenesten etter en pause

net CONTINUE

Etter en tjeneste med kommandoen`PAUSE`har blitt satt på pause, vil utførelsen fortsette`CONTINUE`fortsatte. Dette er nyttig for å gjenoppta en midlertidig stoppet tjeneste. Eksempel 5: Se delte filer og økter

net FILE

Denne kommandoen returnerer en liste over delte filer og økter på en server. Du kan få informasjon om hvem som får tilgang til hvilke filer. Eksempel 6: Vis informasjon om grupper

net GROUP

Du kan bruke denne kommandoen til å få detaljert informasjon om gruppene som finnes på den lokale datamaskinen. Dette kan inkludere gruppemedlemskap og andre relevante detaljer. Eksempel 7: Generell hjelp for nettverkskommandoer

net HELP

Denne kommandoen vil gi deg generell hjelp og en liste over alle tilgjengelige`net`-Kommandoer og deres korte beskrivelser. Eksempel 8: Forklar nettverksfeilkoder

net HELPMSG

Kommandoen`HELPMSG`gir deg detaljerte forklaringer for nettverksfeilkoder. Dette er nyttig for å forstå betydningen av feilmeldinger. Eksempel 9: Vis informasjon om lokale grupper

net LOCALGROUP

Du kan bruke denne kommandoen til å få detaljert informasjon om lokale grupper på datamaskinen, inkludert medlemmer og gruppetillatelser. Eksempel 10: Sett alle kjørende tjenester på pause

net PAUSE

Denne kommandoen pauser midlertidig alle kjørende tjenester på datamaskinen. Vær oppmerksom på at dette kan påvirke systemytelsen, og det anbefales å bruke dette med forsiktighet.

"net" Utdrag fra Microsoft Windows Hjelp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for kommandoen er:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Viktig informasjon, tips for "net"-kommandoen

Det er noen viktige punkter du bør huske på når du bruker`net`-Bruk kommando i Windows-kommandolinjen: 1. Administrative tillatelser: - Mange`net`-Kommandoer krever administrative rettigheter. Sørg for at du kjører kommandoprompt som administrator for å få tilgang til alle nødvendige ressurser. 2. Nettverksdistribusjon: - Noen`net`-Kommandoer er rettet mot å konfigurere og administrere nettverkstjenester. Sørg for at du forstår virkningen av kommandoene dine på nettverksdistribusjon, spesielt når du gjør endringer. 3. Sjekk dokumentasjonen: - Sjekk den offisielle Microsoft-dokumentasjonen for`net`kommando for å få detaljert informasjon om tilgjengelige alternativer og hvordan du bruker dem. Du kan gjøre dette ved å skrive`net /?`gjør i ledeteksten. 4. Nettverksressurstillatelser: - Sørg for at du har de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til eller gjøre endringer i nettverksressurser. Dette gjelder spesielt for kommandoer som fungerer med grupper, brukerkontoer eller delinger. 5. Sikkerhetshensyn: - Bruk`net`-Kommander nøye, spesielt når du gjør endringer i tjenester, grupper eller brukerkontoer. Feil bruk kan føre til sikkerhetsrisikoer. 6. Gjeldende Windows-versjon: - Merk at de tilgjengelige alternativene og virkemåten til`net`kommandoen kan variere avhengig av versjonen av Windows. Sørg for at kommandoene dine er kompatible med operativsystemversjonen. 7. Vær forsiktig med kommandoer som påvirker tjenester: - Kommandoer som`net PAUSE`og`net CONTINUE`påvirke utførelse av tjenester på systemet. Bruk dem med forsiktighet og forstå virkningen på driften av systemet. 8. Personvern: - Hvis du`net`-Bruk kommandoer som viser bruker- eller kontoinformasjon, sørg for at du følger personvernregler og beste praksis for å beskytte sensitiv informasjon. 9. Sjekker tjenestestatus: - Hvis du`net`-Bruk kommandoer som samhandler med tjenester, sjekk gjeldende status for tjenesten før du utfører noen handlinger for å unngå uønskede effekter. Ved å ha disse punktene i bakhodet, kan du`net`-Bruk kommandoer trygt og effektivt på Windows-kommandolinjen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDette kommandolinje net - Syntaksen til denne kommandoen er: ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP .....

HTTP: ... console/no/101.htm
0.108
22228

How can i enable/switch on Windows 8 and Win 8.1 to the 1680x1050 screen resolution?

Turn off or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, can I?

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

How can I deactivate the Windows 8.1 Favorites in the navigation pane?

Disable Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?(0)