Dette kommandolinje mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ... ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MQBKUP /?
mqbkup gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.C:\WINDOWS>MRINFO /?

Bruk: mrinfo [-n?] [-i address] [-t secs] [-r retries]
destination

-n Viser IP-adresser i numerisk format
-i address Adressen til det lokale grensesnittet som spørring
skal sendes ut til
-t seconds Tidsavbrudd i sekunder for IGMP-spørringer
(standard = 3 sekunder)
-r retries Antall tilleggsganer det skal sendes SNMP-
spørringer (standard = 0)
-? Utskriftsbruk
destination Adresse for eller navn på mål
C:\WINDOWS>MSG /?
Send en melding til en bruker.

MSG {brukernavn | øktnavn | økt-ID | @filnavn | *}
[/SERVER:servernavn] [/TIME:sekunder] [/V] [/W] [melding]

brukernavn Identifiserer det angitte brukernavnet.
øktnavn Navnet på økten.
økt-ID Øktens ID.
@filnavn Angir en fil som inneholder en liste med
brukernavn,
øktnavn og økt-IDer som meldingen skal
sendes til.
* Send melding til alle økter på angitt
server.
/SERVER:servernavn serveren som skal kontaktes (standard er
gjeldende).
/TIME:sekunder Tidsforsinkelse å vente på at mottaker
bekrefter meldingen.
/V Vis informasjon om handlinger som utføres.
/W Vent på svar fra bruker, nyttig sammen med
/V.
melding Melding som skal sendes. Hvis ingen melding
er angitt, spørres det etter en melding
eller leses fra stdin.

GOTO : NBTSTAT /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/no/097.htm
0.202
17725

Portabler Einsatz vom Prozess-Killer unter Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Microsofts Lösungen für MAC!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Anpassen der Bildschirmhelligkeit bei Windows-10 Tablet PCs übers Mobilitätscenter!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to? (Drivers)

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Where can I customize the Hertz on the Windows 10 laptop?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

Can I also compare Camera Raw files, like in Photoshop?

 /

Neue Übersicht der Befehle und besser Editierbare Tastatur-Befehle!

 /