Dette kommandolinje expand - Pakker ut en eller flere komprimerte filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
forcedos gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
GOTO : FSUTIL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje expand - Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

HTTP: ... console/no/083.htm
0.171
15616

USA football mouse tracks!

 /

Zufalls Toto-Gewinnzahlen für die nächste Ziehung!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Turn off the directory grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

What does "punch the icons" in Desktop-OK on Windows?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Kann man die intuitive Dateinamen-Sortierung unter Windows 7 abschalten, wenn ja, wie?

 /

Can I mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Remove the performance index reader from Windows 10!

 /