Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converts .EXE (executable) files to binary format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

input-file Specifies the .EXE file to be converted.
output-file Specifies the binary file to be created.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format.

HTTP: ... console/no/082.htm
0.217
17811

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Gibt es einen Unterschied zwischen Dateiverwaltung und Dateimanagement?

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Wozu das automatische Anpassen der Windows Energie-Optionen?

 /

Set a limit for maximum used RAM memory on Windows 10/8.1/7, can I?

 /

Wozu Immer Maus Rad unter Windows (10, 8.1, 7) ?

 /

Force Windows Time Format in the Desktop Clock!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /