Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Converts .EXE (executable) files to binary format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

input-file Specifies the .EXE file to be converted.
output-file Specifies the binary file to be created.



C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R)-filutvidelsesverktøy versjon 6.0.6001.18000
Copyright (C) Microsoft Corporation. Med enerett.

Pakker ut en eller flere komprimerte filer.

EXPAND [-r] Kilde Mål
EXPAND -r Kilde [Mål]
EXPAND -D Kilde.cab [-F:Filer]
EXPAND Kilde.cab -F:Filer Mål

-r Endre navn på utpakkede filer.
-D Vis liste over filer i kilde.
Kilde Angivelse av kildefil. Jokertegn kan brukes.
-F:Filer Navn på filer som skal pakkes ut fra en CAB-fil.
Mål Målangivelse | baneangivelse. Mål kan være en
mappe.
Hvis Kilde angir flere filer og -r ikke er angitt,
må Mål være en mappe.



C:\WINDOWS>FINGER /?

Viser informasjon om en bruker på et angitt system ved å kjøre
Finger-
tjenesten. Utdata varierer avhengig av det eksterne systemet.

FINGER [-l] [bruker]@vert [...]

-l Viser informasjon i langt format.
user Angir hvilken bruker du ønsker informasjon om. Utelat
brukerparameteren for å vise informasjon om alle
brukerne på
den angitte verten.
@vert Angir serveren på det eksterne systemet der brukeren
du
ønsker informasjon om finnes.













Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Dette kommandolinje exe2bin - Konverterer. EXE (kjørbare filer) til binært format.

HTTP: ... console/no/082.htm
0.108
17811

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

In der Explorer-Ansicht Verborgene und Systemdateien anzeigen / ausblenden!

 /

Schneewittchen Windows Desktop Uhr!

 /

Windows 10 mstsc, where is it stored?

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Is my Windows 10 up to date, how to see?

 /

Was ist x64 und x86? Wo ist der Unterschied?

 /

Help, Windows 10 Defender is turned off or Permanently Disable? (on, Enable)

 /